fbpx
Strona głównaUprawaOchrona roślinNowy wzór oświadczenia - dotacje dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Nowy wzór oświadczenia – dotacje dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

29 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie stawek dotacji wprowadza m.in. wzór oświadczenia producenta rolnego, że jest on mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, wszędzie tam gdzie mowa jest o dołączeniu do wniosku przez producenta rolnego oświadczenia o przynależności do MŚP, stosowne oświadczenie powinno zostać złożone na wzorze określonym w nowelizacji w/w rozporządzenia.

Dotacje przedmiotowe na dofinansowanie kosztów ochrony roślin udzielane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Zadania objęte tym dofinansowaniem:

• pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą producent rolny mógłby         uzyskać przy ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych   bulw z innym przeznaczeniem, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub         podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub         bakterię Ralstonia solanacearum,
• pokrycie strat związanych ze zniszczeniem bulw ziemniaka wyprodukowanych w celu ich     sprzedaży jako materiał siewny, w przypadku uznania tych ziemniaków za porażone lub       podejrzane o porażone przez bakterię Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub         bakterię Ralstonia solanacearum,
• pokrycie kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania     przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego   w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia określonych organizmów,
• pokrycie strat związanych z nieodpłatnym przekazaniem bulw ziemniaka                            wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny,      jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, wpisanej do rejestru prowadzonego przez      Prezesa Agencji Rynku Rolnego na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia          2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego      oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno,
• pokrycie różnicy pomiędzy kwotą, jaką mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka         (inne niż sadzeniaki) wyprodukowanych w celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne      niż materiał siewny, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży tych bulw,
• pokrycie strat wynikających z unieszkodliwienia bulw ziemniaka wyprodukowanych w          celu ich sprzedaży jako bulwy ziemniaka inne niż materiał siewny, jeżeli zostały                unieszkodliwione przez ich spalenie w spalarni odpadów lub przekazane w celu przerobu      przemysłowego, konsumpcji, skarmienia zwierząt lub wykorzystania do produkcji                biogazu,
• pokrycie różnicy pomiędzy wartością bulw ziemniaków, którą producent rolny mógłby         uzyskać przy ich sprzedaży jako materiał siewny, a wartością uzyskaną ze sprzedaży tych   bulw z innym przeznaczeniem, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia     PSTVd.

Źródło: PIORiN

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]