Nowe Prawa Zdrowia Roślin – konsultacje Komisji Europejskiej

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi publiczne konsultacje w sprawie projektu wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania oceny ryzyka (PRA) dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów tzw. „wysokiego ryzyka”, których wykaz został określony na podstawie art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (tzw. Rozporządzenie Zdrowia Roślin – PHR).

Wytyczne te mają na celu określenie, w jaki sposób będzie przeprowadzana przez ww. Urząd Komisji Europejskiej (KE) procedura oceny ryzyka (PRA) w imporcie do UE dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, uznanych za stwarzające wysokie ryzyko fitosanitarne. Import takich towarów roślinnych będzie „tymczasowo zakazany”, tj. do czasu przeprowadzenia przedmiotowej oceny. Jednocześnie ocena PRA dla każdego asortymentu jest przeprowadzana w odniesieniu do konkretnego państwa pochodzenia (importu) i musi być zainicjowana przez złożenie wniosku do KE przez Krajową Organizację Ochrony Roślin (NPPO) tego kraju – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Konsultacje publiczne są otwarte od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2019 roku. Uwagi można zgłaszać pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_on_commodity_risk_assessment

Źródło: PIORIN