Nowe regulacje prawne dotyczące zwalczania gatunków obcych

Na wniosek ministra klimatu i środowiska 11 maja rada ministrów przyjęła projekt ustawy o gatunkach obcych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Nowe regulacje prawne dostosowują polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącego działań zaradczych związanych z wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się inwazyjnych gatunków obcych (tj. gatunków, które występują w przyrodzie poza swoim naturalnym zasięgiem).

Jak się dowiedzieliśmy chodzi tu listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami członkowskimi.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.

– Inwazyjne gatunki obce (IAS) wywierają znaczący wpływ na różnorodność biologiczną. Są jedną z głównych i coraz częstszych przyczyn jej utraty, zwłaszcza wymierania gatunków. Mają także wpływ na sferę społeczną i gospodarczą, w tym leśnictwo i rolnictwo. Z ponad 12 tys. gatunków obcych, występujących w środowisku europejskim, 10–15% rozmnożyło się i rozprzestrzeniło powodując szkody środowiskowe, gospodarcze i społeczne. W Unii Europejskiej powoduje to co najmniej 12 mld euro strat rocznie. Dlatego zwalczanie IAS stało się jednym z priorytetów UE  informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa daje możliwość stworzenia krajowego systemu zwalczania gatunków obcych został dostosowany do kompleksowego podejścia Unii Europejskiej w tym zakresie. Ponadto do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały nowe definicje, m.in.: inwazyjny gatunek obcy czy działania zaradcze.

W nowej regulacji prawnej wskazane zostały organy zajmujące się wydawaniem zezwoleń, monitorowaniem, zarządzaniem inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz prowadzeniem kontroli granicznych. W większości realizacja tych zadań będzie prowadzona przez organy wykonujące dotychczasowe obowiązki w tym obszarze – Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, regionalne dyrekcje lasów państwowych, a w zakresie kontroli granicznych – służbę celno-skarbową, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Określone zostały również sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z nowych przepisów oraz prawne wymagania tworzenia i funkcjonowania azyli dla zwierząt, a także zdelegalizowano możliwość przetrzymywania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowizdrowia ludzi w cyrkach. Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Jak podaje KPRM nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności