Negatywne skutki dla gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną

Izby rolnicze

W ocenie samorządu rolniczego  przyjęcie  w obecnym kształcie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów może spowodować negatywne skutki dla towarowych gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją roślinną na terenie Polski centralnej.

Chodzi o ustanowienie co najmniej 8-tygodniowego okresu utrzymywania międzyplonów, tj. wydłużenia tego obowiązku o 2 tygodnie, wobec obecnych 6 tygodni. Dotyczy to przede wszystkim międzyplonów ścierniskowych (wysiew od 1 lipca do 20 sierpnia, utrzymanie do 15 października, a nie jak było dotychczas do 1 października) – na co samorząd rolniczy nie może wyrazić akceptacji. Z  uwagi na fakt, że zboża ozime, a zwłaszcza pszenicę wysiewa się zgodnie z zaleceniami do końca września, opóźnienie siewu o 2 tygodnie na pewno skutkować będzie znacznie niższymi plonami. Możliwość przewidzianego w rozporządzeniu indywidualnego podejścia do rolników, którzy chcieliby skorzystać z odstępstwa od utrzymywania międzyplonu do 15 października nie rozwiąże tego problemu – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Kolejnym zagrożeniem, zdaniem izb rolniczych, jest wprowadzenie przepisu dostosowawczego, który zabrania stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych uznawanych za proekologiczne. Jak zaznacza KRIR negatywne skutki odczuwalne będą zwłaszcza w uprawach wiążących azot, gdyż zakaz stosowania herbicydów spowoduje zmniejszenie upraw roślin strączkowych, które w początkowym okresie wzrostu rosną powoli, łatwo się zachwaszczają i są zagłuszane przez chwasty.

Źródło: KRIR