Najlepsze obiekty turystyczne na wsiach Warmii i Mazur

Zielone Lato  to nazwa konkursu agro – eko – turystycznego , w ramach, którego samorząd województwa warmińsko – mazurskiego rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

W ramach Zielonego Lata nagrody przyznawane są najlepszym z najlepszych w trzech kategoriach: gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska), zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Komisja konkursowa sprawdza m.in.: standard zakwaterowania i wyposażenia, jakość świadczonych usług rekreacyjnych, stan obiektów, a także możliwości żywienia gości i metody promocji poszczególnych obiektów.

Laureaci  otrzymują nagrody pieniężne oraz bezpłatną możliwość promocji własnego obiektu podczas m.in. targów turystycznych, w których udział biorą przedstawiciele samorządu województwa warmińsko – mazurskiego.

W ocenie organizatorów Zielone Lato rokrocznie przyczynia się do systematycznego wzrostu jakości turystyki wiejskiej regionu oraz  jej rozwoju. Turystom poszukującym możliwości wypoczynku na Warmii i Mazurach wskazuje natomiast najciekawsze miejsca do spędzania czasu w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Źródło: KSOW