Zasady restrukturyzacji rolniczych zadłużeń

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że wytyczne dotyczące pomocy państwa jednoznacznie wskazują, że beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienia znaczącego wkładu w koszty restrukturyzacji (obecnie obowiązujący wymóg 25% oraz 40% wkładu własnego w programie restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych).

Wkład własny można zapewnić: ze środków własnych wnioskodawcy, w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych, w drodze pozyskania nowego kapitału od istniejących udziałowców.

Wkład własny na pokrycie kosztów restrukturyzacji musi być udokumentowany w wiarygodny sposób i musi zostać zweryfikowany podczas zatwierdzania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego.

O powyższym stanowi decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca pomoc publiczną SA.56408(2020/N) Pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych.

Zgodnie z tą decyzją, pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r. i obecnie nie są planowane prace w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności