Mleczne fotografie

Polska Izba Mleka w ramach realizacji projektu „Dzieciaki Mleczaki” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka organizuje konkurs fotograficzny pt. „Mleczne fotografie”. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ciekawego i kreatywnego zdjęcia, na którym będzie grupa przedszkolna lub mleko bądź produkty mleczne, nie promujące konkretnego produktu.

Do konkursu mogą przystąpić przedszkola i inne placówki oświatowe, które dołączyły do projektu „Dzieciaki Mleczaki”. W ramach udziału w konkursie należy wysłać zdjęcie na adres dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl do 20 października 2016 do godz. 23:59. W konkursie liczy się kreatywność i pomysłowość wykonanego zdjęcia.

Laureaci I,II,III miejsc wygrywają: odwiedziny Mlecznych Bohaterów Programu – animatorów, którzy poprowadzą zajęcia edukacyjne o tematyce mlecznej w przedszkolu , tytuł „KREATYWNE PRZEDSZKOLE”, przyznanie statuetki, certyfikatu oraz edukacyjne gry planszowe

Natomiast wyróżnione przedszkola wygrywają odwiedziny Mlecznych Bohaterów Programu – animatorów, którzy poprowadzą zajęcia edukacyjne o tematyce mlecznej w przedszkolu.

Źródło: PIM