Małe zbiorniki retencyjne są niezbędne

Małe zbiorniki retencyjne są niezbędne

Świętokrzyska Izba Rolnicza domaga się pilnego podjęcia działań mających na celu zapobieganie skutkom suszy poprzez uruchomienie programu nawadniania w uprawach rolniczych. Zdaniem ŚIR niezbędne jest budowanie małych zbiorników retencyjnych, wykonywanie odwiertów i studni głębinowych.

– W związku z postępującą zmianą klimatu konieczne jest wsparcie rządowe do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgromadzona w ten sposób woda może być wykorzystana do nawadniania kropelkowego, które daje najbardziej efektywne wykorzystanie wody – mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR