KRiR: konieczna jest całkowita depopulacja dzików

Dziki na dzikowisku

W związku z wykryciem w minionym tygodniu przypadków występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń u padłych dzików w okolicach Warszawy Krajowa Rada Izb Rolniczych 24 listopada  wystąpiła do do Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu całkowitą depopulację dzików do poziomu 0,1 szt./km² w całym kraju – w postaci zaangażowania wojska do przeprowadzenia natychmiastowego odstrzału dzików.

Dotychczas, jak zaznacza samorząd rolniczy pomimo podjętych środków zabezpieczających, nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa i po przekroczeniu granicy Wisły zagraża on coraz większej liczbie gospodarstw, niebezpiecznie zbliżając się do tych obszarów, gdzie usytuowane są duże, przemysłowe hodowle świń.

– Sytuacja jest bardzo poważna i zagraża całej branży polskiej produkcji trzody chlewnej i gospodarki narodowej (przetwórstwo, handel, miejsca pracy), w związku z tym podjęcie natychmiastowych, radykalnych działań jest jak najbardziej uzasadnione – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Źródło: KRIR