Konsultacje w sprawie ustawy o ziemi

Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne dotyczące zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Termin zgłaszania uwag do projektu ustawy upływa z dniem 30 listopada. Pierwsze z nich miało miejsce 13 listopada w siedzibie ministerstwa rolnictwa.

– Chcemy aby gospodarzami ziemi rolnej w Polsce byli rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne. Pierwszy etap wprowadzania ustawowych regulacji w tej sprawie, był krytykowany przez wiele środowisk liberalnych, ale jako resort oceniamy, że wprowadzenie ustawy było niezbędne i zahamowało m.in. spekulacje i wyprzedaż ziemi rolnej osobom zamieszkującym poza naszym krajem. Przez półtora roku przyjmowaliśmy wnioski, postulaty i uwagi dotyczące obrotu ziemią. Wybraliśmy z nich ok. 30, które dotyczą zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, a także w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – mówi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Proponowane  przez MRiRW rozwiązania idą w kierunku wprowadzenia w naszym kraju właściwego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną. Przystępujemy do opracowania ustawy o gospodarstwie rolnym, która będzie w szerszym ujęciu obejmować m.in. prawne formy organizacji, czy też zasady funkcjonowania własnościowego.

– Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest dobra i spełnia podstawowe zadanie jakim jest ochrona polskiej ziemi rolnej, ale chcemy zmienić niektóre zapisy. Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi, które wpłynęły dotychczas do ministerstwa rolnictwa. Było ich kilkadziesiąt, ale w 60-70 proc. powtarzały się. Wiele z nich dotyczyło życiowych problemów. Dziś, podczas pierwszego konsultacyjnego spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych przedstawiliśmy propozycję 13 rozwiązań. Są to kluczowe propozycje dotyczące m.in. osób bliskich, egzekucji, czy wymagań w zakresie nabywania nieruchomości rolnych. Chcemy, aby w lutym przyszłego roku wejść z nowymi rozwiązaniami – dodaje Zbigniew Babalski,  sekretarz stanu w MRiRW.

Źródło: MRiRW