fbpx
,,Małe rzeźnie’’ – opinia samorządu rolniczego

,,Małe rzeźnie’’ – opinia samorządu rolniczego

Poniżej prezentujemy uwagi samorządu rolniczego dotyczące projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych. Odnosząc się do przepisów rozporządzenia w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Poniżej prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na pytanie samorządu rolniczego dotyczące problemów branży cukrowniczej. "Polska stanowczo opowiada się za nieprzyznawaniem preferencji w przywozie cukru do UE....

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Publikujemy najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019 r. 1. Czy podatnik podatku rolnego, który jest właścicielem...

Konieczna jest zmiana monitoringu kraju pod względem suszy w rolnictwie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów...
Bilans wodny poprawiony – uwzględnili uwagę KRIR

Bilans wodny poprawiony – uwzględnili uwagę KRIR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniło uwagę Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu...

Ustawa odorowa – uwagi KRIR

Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej – uwagi samorządu rolniczego. Zdaniem...
Potrzebny nowy model szkolnictwa rolniczego

Potrzebny nowy model szkolnictwa rolniczego

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu wypracowanie i wdrożenie takiego modelu zawodowego szkolnictwa...
Projekt ustawy Prawo wodne - brak konsultacji z samorządem rolniczym

Projekt ustawy Prawo wodne – brak konsultacji z samorządem rolniczym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o włączenie samorządu rolniczego w obecne i przyszłe prace nad ustawą – Prawo...
Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wypłaty zaliczek również rolnikom, którzy zostali w danym roku wytypowani do...
Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy z dodatkowych wymogów w związku z...