fbpx

Samorząd rolniczy wnioskuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowną analizę nowo wyznaczonych obszarów ONW. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazują, że wielu rolników...

Uprościć przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianę przepisów w zakresie...

Paliwo rolnicze po nowelizacji

6 marca 2019 r. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej...

Wnioskują o dopłaty za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie w Polsce dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na...

Nie będzie dodatkowego limitu na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych

Odpowiadając na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie dodatkowego limitu środków na preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w...

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od przychodów na łagodzenie zagrożenia w lasach utrzymane

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Finansów o przedłużenie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru...

Zmiana terminów nawożenia azotem mineralnym

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę terminu rozpoczęcia wysiewu nawozów azotowych mineralnych, które są określone obecnie...

Derogacje powinny być odnawiane na każdy nowy sezon.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o utrzymanie derogacji w zakresie stosowania zapraw neonikotynoidowych. Ich stosowanie zdaniem samorządu rolniczego  ma...

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa nie dla wszystkich rolników…

W związku z napływającymi sygnałami od rolników w sprawie odmowy przyjęcia faktur przez Urzędy Gmin za paliwo rolnicze oznaczone symbolem CN 2710 20 11...

Samorząd rolniczy pyta – Ministerstwo Infrastruktury odpowiada

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie ustawiania na gruntach...