fbpx

Z myślą o stabilizacji sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych

W związku z licznymi sygnałami od rolników, którzy nie otrzymali jeszcze wypłaty płatności bezpośrednich za 2019 rok Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje o przyspieszenie...

Z korzyścią dla producentów rolnych – Ubojnia z udziałem Skarbu Państwa

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu uruchomienie ubojni z udziałem Skarbu Państwa, które odbierałyby żywiec...

KRIR pyta – Ministerstwo Rozwoju odpowiada – Farmy fotowoltaiczne a ład przestrzenny gminy

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rozwoju na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopuszczalności sytuowania farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, które zostały objęte ustaleniami...

Samorząd rolniczy protestuje przeciwko wprowadzeniu dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa

W związku z dyskusją członków Parlamentu Europejskiego nad propozycjami koalicji organizacji pozarządowych TAPP (True Animal Protein Price) wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży...

Większe kompetencje dla samorządu rolniczego

31 stycznia w Nadarzynie odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto stanowisko KRIR w sprawie zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Poniżej...

Czas na zmianę dyrektywy azotanowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwią stosowanie nawozów naturalnych niezależnie...

Postulują o złagodzenie sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o złagodzenie sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (pakiety siedliskowe) i łagodne potraktowanie...

Trzeba przyspieszyć wypłatę dopłat bezpośrednich

Samorząd rolniczy domaga się przyspieszenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty dopłat bezpośrednich niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone kontrole w tych gospodarstwach....

KRIR wnioskuje – trzeba zwiększyć stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie...

Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych – Samorząd rolniczy pyta – MRiRW odpowiada

W związku z pismem znak l.dz.1183/KPlR/2019 w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z...

Newsletter
OSTATNIO DODANE