fbpx

Dopłaty tylko dla osób faktycznie uprawiających grunty rolne

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie skuteczności weryfikowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolników, którym faktycznie...

Trzeba aktualizować listę dostępnych środków ochrony roślin

W związku z wycofaniem przez Komisję Europejską szeregu substancji czynnych, których stosowanie musi być zakończone w określonych terminach w 2020 roku Krajowa Rada Izb...

Farmy fotowoltaiczne na gruntach IV – VI klasy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy farm fotowoltaicznych...

Samorząd rolniczy wnioskuje o zmianę przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolnictwa wnioskuje do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianę przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej i wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom...

W sprawie redukcji populacji dzików

W związku z działaniami podejmowanymi przez Rząd RP w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń (ASF), 23 grudnia zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do...

Konieczne wydłużenie terminu składania wniosków

Zarząd KRIR 23 grudnia złożył wniosek do ministra rolnictwa o przedłużenie okresu składania wniosków lub przyjęcie możliwości składania wniosków bez ograniczeń czasowych w sposób...

Za wąska definicja pomocnika rolnika

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji...

Zbyt krótki termin składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego

Samorząd rolniczy uważa, że jest zbyt krótki termin składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego przedstawiony w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w...

Nielegalne wtargnięcia na teren gospodarstw rolnych – Jak w tym zakresie broni prawo rolników w krajach UE

W Danii nieuprawnione wtargnięcie do budynków inwentarskich podlega prawu karnemu. Jest to wtargnięcie, które jest traktowane jako przestępstwo kryminalne. Zgodnie z duńskim Kodeksem Karnym,...

WPR powinna być sprawiedliwa i równa dla wszystkich krajów członkowskich

Na placu Schumana w Brukseli 12 grudnia odbył się wspólny protest rolników z Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Protestujący domagają się,...