fbpx

MRiRW odpowiada – Rolnik pokrywa koszty utylizacji padłych dzików

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do ministra rolnictwa w sprawie problemów z pokrywaniem kosztów utylizacji padłych dzików na terenach należących do rolników. Z otrzymanej przez...

Samorząd rolniczy pyta – MRiRW odpowiada – jak można zagospodarować należące do Skarbu Państwa...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności...

Rolnicy postulują o obniżenie wieku emerytalnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników...

KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku...

Samorząd rolniczy pyta – resort rolnictwa odpowiada – Nie będzie wsparcia dla producentów drobiu z PROW...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na obecnym etapie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nie przewiduje się rozszerzenia grona beneficjentów...
KRIR: działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane.

Działki o małej powierzchni powinny być też zagospodarowane

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o usprawnienie zagospodarowania małych działek rolnych będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych w...

Producenci drobiu nie powinni być wykluczeni z PROW 2014 – 2020

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa o umożliwienie gospodarstwom drobiowym korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Obecnie producenci rolni utrzymujący drób prowadzą gospodarstwa jako...

Odłogowane działki przez KOWR wymagają zagospodarowania

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o usprawnienie rolniczego wykorzystania małych działek rolnych administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ocenie izb rolniczych...

Konieczna zmiana metodyki wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. W odczuciu...

Zróżnicowanie prawa do emerytury jest krzywdzące dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do...