fbpx

Odłogowane działki przez KOWR wymagają zagospodarowania

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o usprawnienie rolniczego wykorzystania małych działek rolnych administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ocenie izb rolniczych...

Konieczna zmiana metodyki wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. W odczuciu...

Zróżnicowanie prawa do emerytury jest krzywdzące dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Premiera RP o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do...

Konieczna interwencja ministra rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych w imieniu rolników, którzy spłacają kredyty obrotowe i inwestycyjne, ale na skutek splotu niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pożaru...

Doradcy rolni powinni więcej zarabiać

Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych...

KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z...

Czy rolnictwo ma wpływ na utratę bioróżnorodności …?

Samorząd rolniczy sprzeciwia się tezom przedstawionym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w zakresie utraty bioróżnorodności przez rolnictwo. Dlatego wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

Konieczna jest zmiana procedur kontrolnych ARiMR

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie rolnik nie jest informowany...

Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie...

Konieczna interpretacja przepisów dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

W związku z licznymi pytaniami otrzymywanymi od rolników zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem, czy...