fbpx

Niezależne laboratorium powinno badać jakość produktów rolniczych

Samorząd rolniczy postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powstanie niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych. - W obecnym stanie prawnym rolnicy...

Większe uprawnienia dla izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zmianę przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r....

Trzeba usprawnić scalanie gruntów

Izby rolnicze postulują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w...

Kukurydza z Ukrainy pod kontrolą

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu ograniczenie niekontrolowanego napływu kukurydzy z Ukrainy. Zdaniem...

Modernizacja gospodarstwa w ramach PROW 2014–2020 – trzeba uprościć wnioski

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uproszczenie wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w działaniu „Modernizacja...
Rolnik

Czy rolnik na emeryturze może pracować w gospodarstwie…?

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby rolnicy nie musieli zaprzestać całkowicie...

Konieczna zmiana terminu stosowania nawozów naturalnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą...

Budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych

Izby rolnicze postulują o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r....

Zbyt krótki termin

Samorząd rolniczy uważa, że ustalony termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia przez producentów rolnych, których uprawy ucierpiały z powodu tegorocznej suszy może być zbyt...

KRIR obawia się zmowy cenowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej. W ocenie...