fbpx

Problem braku możliwości weryfikacji nawozów i środków ochrony nadal nierozwiązany

Wraz nadejściem wiosennych promieni słońca rozpoczął się sezon intensywnych prac polowych polegających na nawożeniu upraw oraz stosowaniu środków ochrony roślin. Niestety na rynku wraz...

KRIR: „Chemizacja” żywności to wina przetwórców, a nie rolników

Krajowa Rada Izb rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa ni Rozwoju Wsi o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działań, które doprowadzą do...

Większy dostęp dla rolników do programów wsparcia na retencję?

Samorząd rolniczy postuluje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  o złagodzenie wymogów do programów wsparcia mających na celu zwiększenie retencji wody w Polsce. – W...

KRIR wnioskuje o redukcję populacji wilków

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra klimatu i środowiska o zajęcie się kwestią rosnącej populacji wilka w naszym kraju. W opinii KRIR...

KRIR: zwalnianie z opłat miejskich gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej szkodliwe

Planowane przez rząd zmiany ustawie o ochronie gruntów rolnych dotyczące zwolnień z opłat gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej na terenach leżących w granicach administracyjnych...

Plan Strategiczny WPR – uwagi samorządu rolniczego

Według izb rolniczych Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027 musi zakładać rozwój gospodarstw rolnych, a kluczowym wyzwaniem powinno być zwiększenie rentowności, dochodów,...

KRIR: Rolnicy nie mają szans na przeniesienie gospodarstw do miast, a „nowym wiejskim” przeszkadza...

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych należy uwzględnić nabyte prawa rolników – upodmiotowić rolników, którzy obecnie na terenach wiejskich stanowią mniejszość wśród mieszkańców, aby dalej...

Rolnicy nie zgadzają się na zmiany w odrolnieniu gruntów. Mogą one doprowadzić do ich...

Izby rolnicze są przeciwne zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianom w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dotyczą one przede wszystkim...

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronienie może blokować inwestycje i szkodzić...

Niektóre zapisy procedowanej obecnie w naszym Parlamencie (Senat RP) nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

KRIR: Potrzeba więcej pieniędzy na zakup komputerów dla dzieci rolników

Krajowa Rada izba Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne uruchomienie naboru wniosków do programu pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze