fbpx

KRIR: Potrzeba więcej pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych

Izby rolnicze postulują o zwiększenie  środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, do takiej wysokości, aby zabezpieczyć potrzeby rolników.   Zdaniem...

KRIR: odbieranie emerytom prawa do prowadzenia gospodarstwa niezgodne z konstytucją

Wczoraj Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie...

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako gospodarstwa wielorodzinne?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako gospodarstwa wielorodzinne, co pozwoliłoby im...

Dotacje na utrzymanie oczka wodnego i terenów podmokłych?

Rolnicy apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poprawę systemowego zabezpieczenia cennych terenów nieużytkowanych rolniczych. Jak podkreśla Andrzej Karbowy, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Izby...

Wsparcie również dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym?

Samorząd rolniczy postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na...

Potrzebne zmiany w prawie ze względu na nowych mieszkańców wsi

Rolnicy mają coraz większe problemy prowadzeniem działalności rolniczej ponieważ coraz więcej osób wybiera wieś jako miejsce swojego zamieszkania, a nie pracy zawodowej. Osobom tym często...

KRIR: nie wszczynać prac nad ustawami, które spowodują zmniejszenie produkcji

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do premiera RP Mateusza Morawieckiego o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a...

Izby rolnicze wnioskują o wydłużenie pozwolenia na pracę sezonową

Izby rolnicze postulują do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  o wydłużenie z 9 do 12 miesięcy zezwolenia na pracę sezonową. Jak uzasadnia samorząd rolniczy...

Ślimaki atakują rolnicze plantacje

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zlecenie prac naukowo-badawczych na temat masowego występowania oraz namnażania i sposobów...

Izby rolnicze wnioskują o wydłużenie terminu składania rejestru wypasu

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie do 16 listopada br. terminu składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze