fbpx
Projekt ustawy Prawo wodne - brak konsultacji z samorządem rolniczym

Projekt ustawy Prawo wodne – brak konsultacji z samorządem rolniczym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o włączenie samorządu rolniczego w obecne i przyszłe prace nad ustawą – Prawo...
Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Zaliczki również dla kontrolowanych rolników

Samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wypłaty zaliczek również rolnikom, którzy zostali w danym roku wytypowani do...
Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Dodatkowy plan nawozowy jest zbędny

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników, którzy realizują program rolnośrodowiskowy z dodatkowych wymogów w związku z...

KRIR wnioskuje o dotacjcje do dobrowolnych ubezpieczeń gospodarstwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie dotowanych z budżetu państwa dobrowolnych ubezpieczeń...

KRIR wnioskuje…

W tym roku w rezerwie budżetowej państwa nie zostały ujęte dodatkowe środki na realizację pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat...

Ważne dla zadłużonych rolników

Samorząd rolniczy zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie dotyczące typu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przy...

KRIR wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia do protokołów pokontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o...

Potrzebne wsparcie na rekultywację stawów karpiowych

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka o uwzględnienie działania dotyczącego rekultywacji stawów karpiowych z Programu Operacyjnego...

Samorząd rolniczy wnioskuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowną analizę nowo wyznaczonych obszarów ONW. Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wskazują, że wielu rolników...

Uprościć przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianę przepisów w zakresie...