fbpx

Głód ziemi – Izby rolnicze występują przeciwko Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu 

Krajowa Rada Izb Rolniczych protestuje przeciwko przekazywaniu ziemi rolnej Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu i występuje o uchylenie artykułu ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych opublikowała informację, że prezes Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych o wystąpienie z inicjatywą uchylenia art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154 z późn. zm.). 

Artykuł ten mówi, że: 

“Osobom prawnym Kościoła Katolickiego, które po dniu 8 maja 1945 r. podjęły działalność na Ziemiach Zachodnich i Północnych, mogą być, na ich wniosek, przekazane nieodpłatnie na własność grunty znajdujące się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jeżeli grunty te znajdują się w zarządzie lub użytkowaniu osób prawnych, przekazanie na własność może nastąpić wyłącznie za zgodą tych osób. 

  1. Wielkość przekazanej nieruchomości rolnej, wraz z gruntami rolnymi będącymi już własnością wnioskodawcy, nie może przekraczać w odniesieniu do:

1) gospodarstw rolnych parafii – 15 ha; 

2) gospodarstw rolnych diecezji – 50 ha; 

3) gospodarstw rolnych seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych – 50 ha; 

4) gospodarstw rolnych domów zgromadzeń zakonnych – 5 ha, chyba że domy te prowadzą działalność, o której mowa w art. 20 i 39; w tych przypadkach mogą być przekazane nieruchomości rolne o powierzchni do 50 ha”. 

Prezes Szmulewicz swój wniosek argumentuje tym, że obecnie jest tak mało dostępnej ziemi, że można tę sytuację określić jako “głód ziemi”. Każda działka rolna jest dla rolników niezwykle cenna, więc jeśli dzierżawcom ziemi z KOWR kończą się umowy, grunty te powinny być “niezwłocznie przekazywane rolnikom indywidualnym w celu uprawy i produkcji żywności”. 

Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych twierdzi, że Kościół Rzymsko-Katolicki i tak ma dość ziemi, bo skoro w 1948 r. władze PRL odebrały Kościołowi na terenach Ziem Północnych i Zachodnich 33 tys. ha, a do 2020 r. władze III RP przekazały Kościołowi 82,5 tys. ha. Wiktor Szmulewicz uznaje więc, że “wszystkie zobowiązania zostały już zrealizowane. Kościołowi mogą być przekazywane mniejsze działki z przeznaczeniem na cmentarze lub pod budowę nowych kościołów, ale nie może to być ziemia rolna”.  

McHale - baner
Danko baner marzec 2024
Bayer - baner
Advertisement

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.