fbpx

Czy rolnictwo ma wpływ na utratę bioróżnorodności …?

Samorząd rolniczy sprzeciwia się tezom przedstawionym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w zakresie utraty bioróżnorodności przez rolnictwo. Dlatego wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

Konieczna jest zmiana procedur kontrolnych ARiMR

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur kontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie rolnik nie jest informowany...

Krótszy okres ważności badań próbek krwi od świń

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie...

Konieczna interpretacja przepisów dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

W związku z licznymi pytaniami otrzymywanymi od rolników zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem, czy...
,,Małe rzeźnie’’ – opinia samorządu rolniczego

,,Małe rzeźnie’’ – opinia samorządu rolniczego

Poniżej prezentujemy uwagi samorządu rolniczego dotyczące projektu rozporządzenia dotyczącego rzeźni o małych zdolnościach produkcyjnych. Odnosząc się do przepisów rozporządzenia w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie...

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Poniżej prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na pytanie samorządu rolniczego dotyczące problemów branży cukrowniczej. "Polska stanowczo opowiada się za nieprzyznawaniem preferencji w przywozie cukru do UE....

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Publikujemy najczęściej zadawane pytania w sprawie wyborów do izb rolniczych, zaplanowanych na dzień 28 lipca 2019 r. 1. Czy podatnik podatku rolnego, który jest właścicielem...

Konieczna jest zmiana monitoringu kraju pod względem suszy w rolnictwie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów...
Bilans wodny poprawiony – uwzględnili uwagę KRIR

Bilans wodny poprawiony – uwzględnili uwagę KRIR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniło uwagę Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu...

Ustawa odorowa – uwagi KRIR

Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej – uwagi samorządu rolniczego. Zdaniem...