fbpx

W sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze

W sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Finansów o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów...

Ogólnokrajowy program wsparcia wapnowania gleb

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Środowiska o ustanowienie ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb. Program dofinansowania odkwaszenia gleb, zdaniem samorządu rolniczego, mógłby być wzorowany...

Protest izb rolniczych w Brukseli

Izby rolnicze z Polski, Litwy, Czech, Słowacji i Łotwy 13 grudnia 2018 roku protestowały w Brukseli domagając się aby wsparcie dla II filaru (Programu...

Jednym głosem o wspólnej polityce rolnej

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych państw Regionu Trójmorza: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Węgier, Litwy,...

Dla dzieci rolników

Izby rolnicze rozpoczęły nabór na zimowisko organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach 22 – 31 stycznia 2019 roku w Białym Dunajcu. Z...

De minimis – szczególnie przydatne w czasach kryzysu

W związku z wyczerpaniem przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i rozwoju...

Walka z ASF musi być wielokierunkowa

W ocenie izb rolniczych rząd nie kieruje wystarczających środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych brak jest również...
Koniczne nowe zasady szacowania strat

Konieczne nowe zasady szacowania strat

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnioskuje do resortu rolnictwa o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. Jak podkreśla samorząd rolniczy,...

Resort rolnictwa informuje – Odstrzał sanitarny dzików

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego dotyczący likwidacji dzików w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby Afrykańskiego...

Ujednolicić przepisy dotyczące rejestracji środków ochrony roślin

Lubelska izba Rolnicza postuluje o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur dopuszczania środków ochrony roślin do wykorzystania w produkcji rolniczej. Mając...