Siedziba stada – czy trzeba rejestrować każdą działkę?

Fot. J. W.

Bydło mleczne każdego dnia jest pędzone na pastwisko. Czy w związku z tym należy każdą działkę rejestrować jako oddzielną siedzibę stada?

Czy pastwisko, które nie przylega do siedliska, powinno mieć nadany kolejny numer siedziby stada, i czy kolejne pastwiska, na które pędzi się bydło, też powinny mieć nadane odrębne numery? W przypadku bydła mięsnego nie jest to problem, ponieważ najczęściej wywozi się je na pastwisko w maju i przebywają tam do listopada, ale bydło mleczne jest pędzone na pastwisko każdego dnia.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zgadzając się z rolnikami, że nie powinno być tak, że każda działka, na której pasą się zwierzęta, musi być rejestrowana jako oddzielna siedziba stada, zwróciła się w tej sprawie z zapytaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W odpowiedzi MRiRW przytoczyło zapisy Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1815), który określa rodzaje siedzib stad, które podlegają obowiązkowi rejestracji.

Zgodnie z tą ustawą, “każde miejsce, w którym tymczasowo lub stale prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt i, w którym przebywają zwierzęta gospodarskie oznakowane powinno być zarejestrowane jako odrębna siedziba stada, a każde zdarzenie przemieszczenia do i z siedziby stada powinno zostać do Agencji zgłoszone”.

Wyjątkiem są pastwiska znajdujące się na działkach stanowiących spójną całość lub posiadających punkty styku – wówczas na wskazanym obszarze może zostać zarejestrowana jedna siedziba stada, w której skład będą wówczas wchodzić wszystkie zadeklarowane działki ewidencyjne i zlokalizowane na nich budynki, w których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt.

W przypadku, gdy posiadane miejsca, w których prowadzony jest chów lub hodowla nie stanowią jednego spójnego obszaru lub nie posiadają punktów styku nie można zarejestrować na wskazanym obszarze jednej siedziby stada.

Jeżeli pastwisko jest oddzielone od siedziby stada np. rowem melioracyjnym lub drogą dojazdową do posesji, to możliwość zarejestrowania pastwiska w ramach posiadanej działalności uzależniona jest, od pozytywnej opinii PLW dopuszczającej dopisanie takiego obszaru (pastwiska) do zarejestrowanej działalności. Warunkiem koniecznym jest dołączenie kopii w/w opinii PLW do zgłoszenia.

Zatem, jeśli nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej, to posiadacz zwierząt musi, ze względów epizootycznych, zarejestrować odrębne działalności (siedziby stad).

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj