fbpx
Strona głównaUprawaKukurydzaJak skutecznie przedwschodowo odchwaszczać kukurydzę?

Jak skutecznie przedwschodowo odchwaszczać kukurydzę?

Kukurydza odgrywa dużą rolę w polskim rolnictwie. Warto przypomnieć, że uprawa kukurydzy wymaga intensywnych środków produkcji, niezależnie od stosowanych technologii (na kiszonkę z całych roślin czy na ziarno).  Nowe odmiany mieszańcowe niosą w sobie wysoki potencjał produkcyjny, ale wymagają od rolnika dobrej znajomości racjonalnego nawożenia, właściwego stosowania środków ochrony roślin. Duże zainteresowanie uprawą kukurydzy wiąże się z potrzebą profesjonalnej ochrony. Błędy popełniane w ochronie kukurydzy mogą  sporo kosztować.

W naszym kraju w 2021 roku do zwalczania agrofagów łącznie  (chwastów, sprawców chorób, szkodników) w uprawie kukurydzy jest zarejestrowanych przez MRiRW – 299 środków ochrony roślin, w tym 219 herbicydów. Według strategii „Od pola do stołu” w najbliższym czasie dojdzie do znacznej redukcji zużycia środków ochrony roślin. Producenci kukurydzy mogą spodziewać się wycofania prawie połowy herbicydów. Może się to wiązać ze wzrostem odporności chwastów. W uprawie kukurydzy większy nacisk zostanie położony na wykorzystanie metod biologicznych.

Postępujący proces ocieplenia klimatu zmienia warunki uprawy roślin. Kukurydza jako roślina ciepłolubna, posiadająca mechanizm fotosyntezy C-4, dobrze radzi sobie w wyższych temperaturach i oszczędnie gospodaruje wodą (niski współczynnik transpiracji).  Jednak ze względu na znaczną produkcję biomasy, potrzeby wodne kukurydzy są również duże. Warunki pogodowe panujące w Polsce wskazują, iż głównym czynnikiem wpływającym na produkcyjność kukurydzy są warunki wilgotnościowe, kształtowane przez ilość opadów i ich rozkład w okresie wegetacyjnym.

Częste uproszczenia w technologii produkcji, uprawa kukurydzy w monokulturze powodują, że na plantacjach kukurydzy można spotkać około 50 gatunków chwastów.

W uprawach kukurydzy najbardziej spotykane są chwasty prosowate, zwłaszcza chwastnica jednostronna, spośród chwastów jednorocznych jednoliściennych. Z chwastów jednorocznych dwuliściennych często występują: szarłat szorstki, komosa biała,  rumiany, psianka czarna, rdest. Na plantacjach kukurydzy można spotkać chwasty wieloletnie dwuliścienne: ostrożeń polny i powój polny, a z chwastów wieloletnich jednoliściennych – perz.

Specyfika uprawy kukurydzy, przy zachowaniu  szerokich międzyrzędzi, stosunkowo małej ilości roślin na jednostce powierzchni, słabym początkowym tempie wzrostu tej rośliny stwarza dobre warunki do rozwoju chwastów. Podejmowane zabiegi mechaniczne tylko w ograniczonym zakresie mogą ograniczyć zachwaszczenie.

Zróżnicowanie gatunkowe chwastów w kukurydzy zależy od takich czynników jak:  przedplon, rodzaj gleby, technologia uprawy, warunki klimatyczne.

Wybierając strategię przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy mamy do wyboru szeroką paletę herbicydów. W ochronie przedwschodowej, herbicydy w większości  aplikuje się bezpośrednio po siewie, przed wchodami kukurydzy. W warunkach suszy, w przypadku niektórych herbicydów doglebowych, zaleca się  stosowanie ich przed siewem kukurydzy (wymieszanie z glebą na głębokość 3-5cm). Dotyczy to np. herbicydu Dual Gold 960 EC.

Skuteczność herbicydów zależy od wilgotności gleby i staranności uprawy gleby (bez dużych grud). Niewskazana jest susza w okresie zabiegu, herbicyd jest wtedy mało dostępny dla kiełkujących chwastów. Z kolei zbyt duże opady deszczu po zabiegu mogą spowodować przeniknięcie herbicydu w głąb profilu glebowego i ograniczoną dostępność substancji aktywnej dla chwastów. Stosowanie herbicydów doglebowych, w tym dobór dawek zależy  od rodzaju gleby (jej właściwości sorpcyjnych) oraz od odczynu gleby. Na glebach lżejszych stosuje się niższe zalecane dawki herbicydów doglebowych, a na glebach cięższych o lepszym kompleksie sorpcyjnym – wyższe.  Bardzo ważna przy zabiegach doglebowych jest znajomość historii pola z charakterystycznymi  chwastami, dzięki czemu łatwiej wybrać  substancje aktywne.

Ochrona przedwschodowa pozwala wcześnie ograniczyć występowanie chwastów, dzięki czemu kukurydza w pełni czerpie wodę składniki pokarmowe i światło.

Herbicydy zawierające taką samą substancję aktywną, mogą różnić się w zakresie terminu i dawki stosowania oraz wrażliwości  poszczególnych gatunków chwastów. Ponadto  preparaty handlowe mogą różnić się ilością zawartej w nich substancji aktywnej, formy użytkowej, użytych środków wspomagających. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń w etykiecie stosowania herbicydu.

Stosowane przez wiele lat zabiegi chemicznego zwalczania chwastów mogą doprowadzić do niepożądanych zjawisk takich jak: kompensacja chwastów i uodparnianie się chwastów. Zjawisko kompensacji chwastów polega na masowym występowaniu na określonym areale jednego gatunku chwastu. Ten typ zachwaszczenia zagraża roślinie uprawnej. Z reguły taka sama liczba różnych gatunków chwastów jest mniej konkurencyjna niż identyczna liczba takiego samego gatunku. Szkodliwość masowego występowania jednego gatunku chwastu może doprowadzić do jednostronnego, wybiórczego pobierania składników pokarmowych.

Z kolei uodparnianie się chwastów na działanie stosowanych herbicydów polega na przejściu chwastów z grupy wrażliwych do grupy nie wrażliwych na tą samą konkretną substancję aktywną. Zjawisku kompensacji można zapobiec stosując tzw. rotację herbicydów (zmiana substancji aktywnej, odmienny mechanizm działania). W przypadku groźnego uodparniania się chwastów należy liczyć się z niemożnością  poradzenia sobie z problemem w trakcie jednego sezonu wegetacyjnego. W takiej sytuacji zalecane jest stosowanie zarejestrowanych mieszanin herbicydowych.   Pełny dobór herbicydów w uprawie kukurydzy znajduje się w Zaleceniach Ochrony Roślin. Należy dokładnie zapoznać się z etykietą i zaleceniami producenta.

dr hab. Danuta Leszczyńska, prof. IUNG-PIB

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.