fbpx

Zwalczanie chwastów w grochu – termin doglebowy przedwschodowy

Zaletą stosowania herbicydów przed wschodami grochu jest bardzo skuteczne ograniczenie występowania większości gatunków chwastów już na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju.

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych

Do chwastów, które powodują największe szkody w zasiewach grochu, należą zarówno gatunki jednoliścienne, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, wiechlina roczna i perz właściwy oraz dwuliścienne, np. bodziszek drobny, komosa biała, gwiazdnica pospolita, rumian polny, maruna bezwonna, przetaczniki, rdesty, żółtlica drobnokwiatowa, tasznik pospolity, tobołki polne czy samosiewy rzepaku. Podpowiadamy jak sobie z nimi skutecznie poradzić.

W obecnym sezonie ze względu na dobre lub bardzo dobre uwilgotnienie większości pól w naszym kraju, w odchwaszczaniu plantacji grochu najważniejsze znaczenie będą miały herbicydy doglebowe. Zaletą stosowania herbicydów przed wschodami grochu jest bardzo skuteczne ograniczenie występowania większości gatunków chwastów już na bardzo wczesnym etapie ich rozwoju tj. kiełkowania lub(i) wschodów. Jest to szczególnie istotne dla kiełkującego grochu w momencie, kiedy jego wzrost jest zdecydowanie wolniejszy w porównaniu do konkurujących z nim chwastów.

Do skutecznego ograniczania występowania większości chwastów, zarówno jedno jak i dwuliściennych na danej plantacji, obecnie plantator ma do dyspozycji 5 s.cz., które stanowią składnik blisko 30 preparatów.

Herbicydy jednoskładnikowe

Stomp Aqua 455 CS, Stopendi 455 CS, Zapora Liquid 455 CS (s.cz. pendimetalina), preparaty te stosuje się bezpośrednio po siewie, jednak nie później niż do 3 dni (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów. Nasiona grochu należy wysiać na głębokość co najmniej 4-5 cm. Dawka 2,5-3,5 l/ha, bardzo dobrze ogranicza chwasty jednoliścienne, tj. chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną oraz następujące chwasty dwuliścienne: fiołka polnego, fiołka trójbarwnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, pokrzywę żegawkę, przetacznika perskiego, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepę, rumian polny i tasznika pospolitego.

Chlomaz-Life, Clomate 360 CS, Clomaz 36 SC, Command 360 CS, LS-Clomaz, Prize (dawka 0,25 l/ha) oraz Boa 480 EC, Boa Pro 480 EC, Clematis 480 EC, Clomate 480 EC, Comandor 480 EC, Command 480 EC, Comodo 480 EC, Efector Pro 480 EC, Kilof 480 EC, Reactor Plus 480 EC, Szpada 480 EC, Zedix 480 EC (dawka 0,15-0,2 l/ha). Wszystkie te herbicydy zawierają w swoim składzie s.cz. chlomazon, którą należy stosować bezpośrednio po siewie grochu, na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00). Chwasty wrażliwe na działanie tej s.cz., to: chwastnica jednostronna (chociaż nie wszystkie etykiety herbicydów podają tę informację) oraz bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne.

Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Lees 800 EC, Mahak 800, Proof, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC (s.cz. prosulfokarb). Herbicydy zawierające tę substancję, można stosować w terminie do 5 dni po siewie grochu (BBCH 00-02), który koniecznie musi być zasiany na głębokości 3-5 cm. Środki te w dawce 3,0-4,0 l/ha skutecznie ograniczają z chwastów jednoliściennych tylko miotłę zbożową a z chwastów dwuliściennych, takie gatunki jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski i przytulia czepna.

Bandur 600 SC, Bingo 600 SC, Chandor, Chanon 600, Dubri 600 SC, Dubri Bis 600 SC, Kenofen 600 SC, Proclus (s.cz. aklonifen). Preparaty te należy stosować bezpośrednio po siewie, najlepiej w ciągu 5 dni zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni gleby czyli tuż przed wschodami grochu, na starannie uprawioną glebę (BBCH 00-08). Herbicydy te w dawce 3,0 l/ha, skutecznie ograniczają takie gatunki jednoliścienne jak: chwastnica jednostronna i wiechlina roczna oraz dwuliścienne, tj. fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna nadmorska, poziewnika szorstki, przytulia czepna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne i żółtlica drobnokwiatowa.

Herbicydy dwuskładnikowe

Stallion 363 CS (s.cz. pendimetalina + chlomazon), preparat ten można stosować w grochu, bezpośrednio po jego siewie, który był wykonany na głębokość co najmniej 2,5 cm, na wilgotną i starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00). Maksymalna zaleca dawka to 3,0 l/ha, która skutecznie ogranicza takie chwasty jednoliścienne jak: chwastnica jednostronna, perz właściwy i wiechlina roczna, oraz całą gamę chwastów dwuliściennych, tj. dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity i tobołki polne.

Dimetic Duo 462,5 EC, Hegal P, Spectrum Plus, Tupana, Verres 462,5 EC, Wing P 462,5 EC (s.cz. pendimetalina + dimetenamid-P). Są to bardzo ciekawe herbicydy ze względu na fakt iż można je stosować zarówno przedwschodowo, bezpośrednio po siewie (BBCH 00) jak i powschodowo w fazie widocznej pary łuskowatych liści aż do fazy 3 międzywęźla na pędzie właściwym roślin grochu (BBCH 10-33). Dlatego bardzo często określane są mianem „herbicydów hybrydowych”. Preparaty te stosowane w dawce 4,0 l/ha, bardzo skutecznie ograniczają z chwastów jednoliściennych chwastnicę jednostronną a z chwastów dwuliściennych gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, przytulię czepną, rdest ptasi i tobołki polne.

Adiuwanty doglebowe – naprawdę warto je stosować

Główną rolą adiuwantów, tzw. doglebowych jest zaktywizowanie s.cz. herbicydu poprzez spowalnianie przemieszczania się jej w głąb profilu glebowego, dzięki czemu uzyskuje się coś w rodzaju otoczki, która zatrzymuje s.cz. przez dłuższy czas właśnie w górnej warstwie, gleby czyli w tym miejscu w którym znajduje się największa liczba zdolnych do kiełkowania nasion chwastów. Dzięki efektowi kumulacji i zwiększonej przyczepności, s.cz. herbicydu doglebowego, skuteczniej wnika do nasion chwastów, zapobiega ich kiełkowaniu, dzięki czemu niszczy je już w początkowej fazie rozwojowej (wschodów).

Przykładowe adiuwanty polecane jako dodatek do herbicydów doglebowych, to: Atpolan Soil Max, Drill, Elvita Solmer, Gleber, Grounded, Inger, ProHydro Maxx, Soliterra, Soilon, Soiler.

McHale - baner - kwiecień 2024
Axial Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.