Izby chcą monitorować obrót ziemią rolniczą

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opinii wojewódzkiej izby rolniczej w celu dokonania rozpoznania występowania na danym terenie zapotrzebowania na grunty rolne przez okolicznych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych. 

– Monitorowanie obrotu ziemią użytkowaną rolniczo stoi na czele priorytetowych działań podejmowanych przez samorząd rolniczy. Opinie w zakresie zbycia lub wydzierżawienia danej nieruchomości wydawane przez wojewódzkie izby rolnicze opracowywane są na podstawie konsultacji przeprowadzonych w terenie m.in. z członkami rad powiatowych, przedstawicielami społeczności lokalnych oraz spotkań organizowanych przez wojewódzkie izby rolnicze. Samorząd rolniczy jest w stanie określić potencjalną możliwość zbycia czy wydzierżawienia danej nieruchomości na rzecz miejscowych rolników, dlatego powinien być on umocowany prawnie do wskazywania KOWR-owi, aby w danym przypadku korzystał lub nie korzystał z ustawowych uprawień w zakresie obrotu ziemią rolną – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego w obecnym stanie prawnym opinie wojewódzkich izb rolniczych nie mają charakteru wiążącego dla OT KOWR i nie powodują one nawet przedstawienia uzasadnienia podjęcia decyzji przez KOWR w stosunku do działań zaproponowanych w opinii wojewódzkich izb rolniczych. Dlatego, jak podkreślają izby rolnicze konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian przepisów w tym zakresie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności