Import zbóż z Ukrainy a ASF

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zakazu importu zbóż z Ukrainy.Zdaniem izb rolniczych wobec zbliżającej się zimy – okresu niskich temperatur oraz suszy w Europie Środkowowschodniej – import zboża w Ukrainy niesie olbrzymie ryzyko rozprzestrzenienia wirusa ASF nie tylko na teren Polski, ale i Unii Europejskiej.

W opinii producentów świń oraz lekarzy weterynarii podczas zbiorów zbóż istnieje ryzyko kontaktu ziarna z padliną dzików chorych na ASF oraz ich odchodami skażonymi wirusem. Badania weterynaryjne wskazują na to, że wirus może zachować swoją żywotność do 280 dni. Z dostępnych źródeł wynika, że w niskiej temperaturze ASF jest niezwykle żywotny i zjadliwy. Jest również odporny na wysychanie i gnicie – na terenie Hiszpanii stwierdzono obecność żywotnego wirusa 18-tygodniowych gnijących zwłokach świń – informuje samorząd rolniczy.

Źródło: KRIR