De minimis – szczególnie przydatne w czasach kryzysu

W związku z wyczerpaniem przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi o pilne wnioskowanie do KE o zwiększenie kwoty, którą władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników w ramach pomocy de minimis.

Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna w czasach kryzysu, gdyż umożliwia władzom szybką i skuteczną reakcję na wsparcie rolników. Jednak, w związku z występującymi w ostatnim czasie licznymi klęskami żywiołowymi, obecna pula środków — jest niewystarczająca – informuje KRIR.

Dlatego też zdaniem samorządu rolniczego , zwiększenie kwoty krajowej jest konieczne w celu skutecznej poprawy wsparcia dla rolników przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku .

Źródło: KRIR