Co decyduje o cenach zbóż w Polsce?

fot. K. Drozd

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, ceny zbóż w Polsce są ściśle powiązane z cenami ziarna na rynkach światowych, sytuacją w innych sektorach m.in. trzody chlewnej oraz kursami walutowymi. Według resortu rolnictwa ważnym czynnikiem kształtującym ceny ziarna w Polsce jest rosnący w ostatnich latach poziom jego eksportu.

W 2020 r. oraz w roku bieżącym ceny zbóż są rekordowo wysokie. Jak podkreśla MRiRW powodem wzrostu cen był m.in. znaczny światowy popyt na ziarno wynikający z niepewności na rynku w obliczu pandemii COVID-19, słabszy kurs złotego oraz sytuacja na rynkach głównych eksporterów zbóż na świecie.

– Na kierunki zmian cen na rynku krajowym w kolejnych tygodniach będą miały wpływ zmiany cen ziarna na rynkach zagranicznych (szczególnie w UE). Dodatkowo na ceny w Polsce ma wpływ kurs złotego do innych walut – mówi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rynki rolne regulowane są przez unijne przepisy wspólnej organizacji rynków rolnych. Zgodnie z polityką UE ceny kształtowane są swobodnie poprzez popyt i podaż na wolnym rynku. Na mocy art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezgodne ze wspólnym, unijnym rynkiem są wszelkie porozumienia i uzgodnienia, które mogłyby wpływać na handel między państwami członkowskimi, m.in. polegające na ustalaniu cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji.

– Dlatego też państwa członkowskie UE, w tym Polska, nie mogą przyjmować przepisów, które groziłyby zakłóceniem konkurencji wewnątrz unijnego rynku, w tym dotyczące wprowadzania cen. Rolnicy mogą natomiast korzystać na zasadach ogólnych z powszechnych instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce m.in. w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. z: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, oraz – po spełnieniu dodatkowych warunków – płatności dodatkowej i płatności dla młodych rolników – wyjaśnia wiceminister Bartosik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności