Żywiec wieprzowy nadal tanieje

Pogłębiający się spadek cen zakupu trzody chlewnej w krajach UE ma przełożenie na sytuację cenową w Polsce.

– W dniach 1–7.01.2018 r. krajowe zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy przeciętnie po 4,38 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim notowaniu i o 6% taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za żywiec ten płacono o 12% mniej niż przed rokiem – informuje Biuro Analiz  i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Natomiast w UE w pierwszym tygodniu 2018 r. średnia cena zakupu świń rzeźnych wyniosła 139,51 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E wobec 139,67 EUR za 100 kg tydzień wcześniej. Była ona o 4% niższa niż przed miesiącem oraz o 8% niższa niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie zbliżonym do średniej ceny w UE i wyniosła 139,15 EUR za 100 kg.

Jak zaznaczają specjaliści z KOWR  spadki cen odnotowano w większości głównych unijnych producentów wieprzowiny, największe w Belgii (o 1,6%, do 114,50 EUR/100 kg) i we Francji (o 0,8%, do 126,00 EUR/100 kg), a niewielki w Niemczech (o 0,2%, do 141,00 EUR/100 kg).

Źródło: KOWR