Żniwne prognozy Copa – Cogeca

Zboże 2019

W związku z rozpoczęciem w wielu państwach członkowskich żniw Copa – Cogeca opublikowała pierwsze prognozy dotyczące zbiorów zbóż i roślin oleistych w 2019 roku.

Według Copa – Cogeca produkcja zbóż w krajach UE-28 prawdopodobnie spadnie do ok. 306 milionów ton, co mieści się w granicach średniej z ostatnich pięciu lat. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 r. zbiory pszenicy durum będą niższe o 9%, za to zbiory żyta wzrosną o 16% w porównaniu do średniej ucinanej z ostatnich pięciu lat.

Na tym etapie musimy jeszcze wstrzymać się z oceną. Dopiero okaże się, czy szacowane zbiory będą mieścić się w średniej odnotowanej w Europie w ciągu ostatnich pięciu lat. To jeszcze nie koniec fali upałów, a już ucierpiały zboża jare. Obawiamy się, jak te warunki pogodowe wpłyną na plony, których zbiór przypada w późniejszym okresie np. kukurydzymówi Jean-François Isambert, przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca „Zboża”.

Natomiast jeśli chodzi o rzepak to prawdopodobnie w produkcji krajów UE-28 zanotujemy duży spadek do ok. 30,9 mln ton. Zdaniem Copa – Cogeca słabe zbiory rzepaku spowodowane są największym w historii zmniejszeniem powierzchni upraw rzepaku, którego przyczyną była susza trwająca w czasie okresu siewnego, tj. jesienią zeszłego roku.

Słabe zbiory są pokłosiem m. im. polityki dot. rzepaku wdrażanej w ostatnich latach w Europie. Ograniczyliśmy produkcję biopaliw poprzez monitorowanie konsumpcji, ale jednocześnie zgodziliśmy się na „import deforestacji” z zagranicy. Ponadto producenci rzepaku muszą radzić sobie ze szkodnikami i chorobami, które w tym roku były wyjątkowo dotkliwe. Biorąc pod uwagę brak odpowiednich narzędzi, którymi dysponowaliby rolnicy oraz to, że władze krajowe i unijne nie zapewniły odnowy pozwolenia na stosowanie niektórych środków ochrony roślin, produkcja rzepaku w Europie będzie coraz trudniejsza. W perspektywie długoterminowej zagrażać to będzie również rentowności pszczelarstwa w niektórych regionach – dodaje Pedro Gallardo, przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca „Rośliny oleiste i białkowe”.

W ocenie Copa – Cogeca obiecująco wygląda sytuacja w sektorze białka , są nadzieje na lekki wzrost produkcji (+ 2,38%) w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat. Według Pedra Gallardy dobre wyniki w tym sektorze wynikają z wzrastającego popytu na białko roślinne pochodzące z produkcji ekologicznej oraz ze zmieniających się nawyków żywieniowych, a także ze wsparcia Wspólnej Polityki rolnej dla sektora białek roślinnych.

Opracował: Samuel Skrzysz
Źródło: Copa – Cogeca