fbpx

Jeszcze więcej paliw z roślin. Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w transporcie do poziomu 14% w 2030 r., przy użyciu już rozwiniętych biopaliw i biokomponentów wyprodukowanych z roślin spożywczych i pastewnych, a także nowych technologii – biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie – to cel rządowego projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

 Celem projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do krajowego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (dalej: dyrektywa RED II) w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w sektorze transportu. Termin implementacji wskazanej wyżej dyrektywy upłynął 30 czerwca 2021 r.
Sektor transportu jest odpowiedzialny za zużycie jednej trzeciej energii końcowej w UE, z czego znaczna część pochodzi z ropy naftowej. W 2018 r. transport był odpowiedzialny za 25% emisji gazów cieplarnianych w UE i jest jedynym z sektorów, w którym poziom emisji wzrósł w porównaniu do 1990 r.

Samasz loteria - baner

Celem projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw jest ograniczenie emisyjności transportu.

Co się zmieni?

Jednym z proponowanych zmian jest zwiększenie na podstawie art. 25 ust. 1 dyrektywy RED II udziału energii odnawialnej w transporcie do poziomu 14% w 2030 r., przy użyciu już rozwiniętych biopaliw i biokomponentów wyprodukowanych z roślin spożywczych i pastewnych, a także nowych technologii – biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie.

Spełnienie celów wyznaczonych we wskazanej wyżej dyrektywie wymaga przebudowy struktury paliw wykorzystywanych w sektorze transportu. Na obecnym etapie w realizacji celu OZE w transporcie w Polsce dominują biokomponenty wyprodukowane z roślin spożywczych i pastewnych. Mając na uwadze wprowadzane w dyrektywie REDII limity wykorzystania tego typu biopaliw w transporcie, a także konieczność znacznego zwiększenia udziału OZE w transporcie (z około 6,70% w 2020 r. do 14% w 2030 r.), będą wprowadzone rozwiązania służące szerszemu wykorzystaniu biokomponentów zaawansowanych oraz energii elektrycznej w transporcie.

Projekt przewiduje:

  • określenie corocznych poziomów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) do 2030 r.
  • określenie limitów dla stosowania biopaliw I generacji w rozliczeniu celu w transporcie,
  • określenie minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych w realizacji NCW,
  • uwzględnienie możliwości realizacji NCW z wykorzystaniem innych niskoemisyjnych paliw np. węglowych pochodzących z recyklingu (RCF), paliw odnawialnych niebiologicznego pochodzenia (RFNBO).

Wdrożony będzie mechanizm zaliczenia energii elektrycznej ze źródeł OZE zużytej w transporcie. Uruchomiony zostanie nowy mechanizm umożliwiający zaliczanie energii elektrycznej odnawialnej zużytej w transporcie drogowym i kolejowym, poprzez przystąpienie do udziału w realizacji NCW przez operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów oraz przewoźników kolejowych.

Wygaszona zostanie możliwość realizacji NCW za pomocą opłaty zastępczej.

Projekt określa zasady poświadczania kryteriów Zrównoważonego Rozwoju (KZR) w podziale na biomasę rolniczą i leśną.

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju i kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będą stosowane w odniesieniu do biopłynów, paliw z biomasy, z których jest wytwarzana energia elektryczna, ciepło i chłód w instalacjach odnawialnego źródła energii, objęte systemami wsparcia przewidzianymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Kryteria Zrównoważonego Rozwoju i kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych będą stosowane w odniesieniu do biopłynów i paliw z biomasy, które będą wykorzystywane do określonych w dyrektywie REDII celów OZE w sektorach innych niż transport.

Planowane przyjęcie omawianej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw to trzeci kwartał br. Obecnie projekt trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.