Zmiana ustawy jest konieczna

Zdaniem Małopolskiej Izby Rolniczej konieczna jest zmiana ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich działających w oparciu o prawo spółdzielcze przez następców prawnych dotychczasowych członków.

– W chwili obecnej część grup producentów rolnych działa w oparciu o przepisy ustawy prawo spółdzielcze. W przypadku gdy członek grupy producentów przekaże swoje gospodarstwo następcy prawnemu powstaje sytuacja, w której nowy właściciel ponownie musi ubiegać się o przyjęcie w szeregi członków grupy producenckiej – uzasadnia Ryszard Czaicki, prezes Małopolskiej Izby Rolniczej.

W ocenie samorządu rolniczego sugerowana zmiana przepisów powinna umożliwiać przejęcie gospodarstwa wraz z członkostwem w grupie producentów, do której należał poprzedni właściciel.

Źródło: MIR

Opracował: Krzesimir Drozd