Od połowy kwietnia można ubiegać się o fundusze na wsparcie tworzenia grup producenckich: do 100 tys. euro rocznie przez 5 lat

fot. Robert Anasch, https://unsplash.com/

Nabór wniosków w ramach wsparcia “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” rozpocznie się 15 kwietnia i zakończy 31 maja tego roku.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

– Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poza wymienionymi podmiotami wsparcie mogą otrzymać również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcie nie jest natomiast przeznaczone dla podmiotów zrzeszających producentów owoców i warzyw, drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego czy jego podrobów.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Warunkami ubiegania się o wsparcie są m.in. uzyskanie przez podmiot osobowości prawnej potwierdzonej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców i złożenie wniosku o uznanie za grupę producencką lub organizację producentów wraz z biznesplanem u dyrektora odpowiedniego oddziału powiatowego ARiMR.

Po uzyskaniu takiego uznania można złożyć wniosek o wsparcie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Wysokość i forma udzielanej pomocy

– Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa lub organizacja, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ponadto pomoc stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych/ organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:

  • członkami beneficjenta,
  • współmałżonkiem członka beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia  wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności