Zaliczki dopłat bezpośrednich nie dla wszystkich rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi  o rozważenie możliwości prawnych pozwalających na wypłatę w 2021 roku zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności PROW wszystkim rolnikom, również tym, u których prowadzone są kontrole administracyjne, foto czy na miejscu.

– Przyjęte w poprzednich latach zasady wypłacania zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom budzi niezadowolenie rolników i poczucie niesprawiedliwego traktowania przez organy władzy państwowej – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego, zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, że płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW to instrumenty wsparcia stosowane na podstawie przepisów unijnych. W przepisach tych określone są również zasady wypłaty tego wsparcia oraz maksymalny poziom zaliczek.

Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 płatności nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, tj. przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. W drodze odstępstwa zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą być wypłacane po zakończeniu kontroli administracyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności