fbpx

Zalesianie gruntów rolnych. Pomimo sporych stawek dopłat niewielkie zainteresowanie rolników 

Zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych i zakładanie systemów rolno-leśnych jest finansowane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Choć stawki dopłat są interesujące, zainteresowanie nimi jest niewielkie.  

“Odnowa środowiska przyrodniczego” (New Restoration Law) to jeden z elementów Europejskiego Zielonego Ładu wprost dotyczący rolnictwa. Celem tego ambitnego programu jest “przywrócenie przyrody w całej Europie, od gruntów rolnych i mórz po lasy i środowisko miejskie” – jak czytamy w stanowisku Komisji Europejskiej z czerwca 2022 r. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być “odbudowa unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które zamieszkują te tereny”, co w opinii Komisji, ale też i Parlamentu Europejskiego (o czym pisaliśmy tutaj) “jest kluczową i opłacalną inwestycją: w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu, zdrowie i dobrostan”.  

Programowi “Odbudowy środowiska przyrodniczego” sprzeciwiają się Copa i Cogeca, ale także takie partie europejskie jak EPL (do której należy PO i PSL) oraz EKR (do której należy PiS).  

Mimo sprzeciwu wielu środowisk Unia Europejska prze do realizacji swoich wizji ekologicznych. Aby zachęcić rolników do realizacji projektów związanych z Zielonym Ładem UE przeznaczyła we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 duże pieniądze na programy ekologiczne, jak słynne ekoschematy, czy wspomniane na początku działania polegające na zalesianiu gruntów rolnych.  

Rolnicy polscy są jednak mało zainteresowani sadzeniem drzew na polach: można powiedzieć, że zainteresowanie jest śladowe. Mimo, że nabór na wnioski o wsparcie inwestycji trwa od marca i kończy się 31 lipca, do 18 lipca wnioski o dopłaty złożyło do ARiMR tylko 92 właścicieli gospodarstw.  

“Uprzejmie informujemy, że z aktualnych statystyk dotyczących wsparcia na przeprowadzenie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynika, że do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły 92 wnioski” – informuje Biuro Prasowe ARiMR. – “Na tym etapie obsługi dokumentów ARiMR nie dysponuje danymi na temat wysokości wsparcia, o które ubiegają się wnioskodawcy”.   

Być może niewielkie zainteresowanie wynika z wymogów prawidłowej realizacji inwestycji – np. “teren, na którym chcemy posadzić las, powinien być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, a na hektarze musi być posadzona określona ilość sadzonek: “np. dla sosny wynosi od 8 tys. do 10 tys. szt./ha, dla dębu lub buka – od 6 tys. do 8 tys. szt./ha”, o czym informuje Agencja w komunikacie zachęcającym do skorzystania z dopłat. Niemniej stawki są zachęcające – ich wykaz zamieszczamy w tabeli poniżej. 

Wszystkie informacje na temat naborów na inwestycje leśne i zadrzewieniowe znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe2 

INWESTYCJE LEŚNE LUB ZADRZEWIENIOWE – RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ  STAWKI 
I.  Wsparcie na zalesianie 
1.  Zalesianie w warunkach korzystnych  16 059 zł/ha 
2.  Zalesianie na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  17 436 zł/ha 
3.  Zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie co najmniej 2‑metrową siatką metalową  19,7 zł/mb 
4.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami  2428 zł/ha 
5.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami  2210 zł/ha 
6.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą  1829 zł/ha 
7.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami  2362 zł/ha 
II.  Wsparcie na zadrzewienie 
1.  Tworzenie zadrzewień w warunkach korzystnych  10 892 zł/ha 
2.  Tworzenie zadrzewień na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  13 664 zł/ha 
3.  Zabezpieczanie przed zniszczeniem drzew lub krzewów – ogrodzenie co najmniej 2‑metrową siatką metalową  19,7 zł/mb 
4.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami  1708 zł/ha 
5.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami  2210 zł/ha 
6.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą  944 zł/ha 
7.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami  2362 zł/ha 
III.  Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych 
1.  Zakładanie systemów rolno-leśnych w warunkach korzystnych  3092 zł/ha 
2.  Zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  3199 zł/ha 
3.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami  566 zł/ha 
4.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami  1381 zł/ha 
5.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą  148 zł/ha 
6.  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami  2362 zł/ha 
IV.  Wsparcie na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych 
1.  Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie 
A  Na gruntach w warunkach korzystnych  13 026 zł/ha 
B  Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  14 052 zł/ha 
2.  Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk lub odnowienie drzewostanu uszkodzonego 
A  Na gruntach w warunkach korzystnych  16 385 zł/ha 
B  Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  18 103 zł/ha 
3.  Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu 
A  Na gruntach w warunkach korzystnych  8385 zł/ha 
B  Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°  9026 zł/ha 
4.  Założenie remizy  2588 zł/inwestycję (0,1 ha) 
5.  Założenie strefy ekotonowej  11 986 zł/ha 
6.  Cięcia pielęgnacyjne 
A  Na gruntach w warunkach korzystnych  1566 zł/ha 
B  Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°1)  2295 zł/ha 
7.  Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra w drzewostanie, podszytu, dolesiania luk, odnowienia drzewostanu uszkodzonego, założenia remizy lub założenia strefy ekotonowej 
A  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów repelentami  1708 zł/ha 
B  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów osłonkami  2362 zł/ha 
C  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów wełną owczą  944 zł/ha 
D  Zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew lub krzewów 3 palikami  2210 zł/ha 
E  Ogrodzenie – siatką metalową o wysokości co najmniej 2 metrów  19,7 zł/mb 

 

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner