Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – z myślą o zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 listopada pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dotyczy on wprowadzenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych poprzez zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła.

Źródło: Sejm RP