fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeNowe zasady zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze już od 2 czerwca. Jakie...

Nowe zasady zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze już od 2 czerwca. Jakie będą współczynniki przeliczeniowe?

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została 19 maja opublikowana w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 2 czerwca. 

Ustawa wprowadza zapowiadane wcześniej zmiany w ustawie z r. 2006, rozszerzające zwrot podatku o producentów owiec, kóz, świń i koni i zwiększające stawki zwrotu.  

Na podstawie ustawy kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu. 

Limit ustala się jako sumę:  

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz  

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz  

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz  

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz  

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz  

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. 

 

Średnią roczną liczbę DJP ustala się jako iloraz sumy DJP bydła, owiec, kóz, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk posiadanych zwierząt na DJP określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12. 

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, i liczby 12.  

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA, OWIEC, KÓZ I KONI  

NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE 

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich  Współczynnik przeliczenia   

sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe 

Bydło 
Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku   0,36 
Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca   0,9 
Buhaje powyżej 18. miesiąca   1,4 
Cielęta do 6. miesiąca   0,15 
Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku   0,3 
Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca   0,8 
Krowy powyżej 18. miesiąca   1 
Owce 
Owce samice powyżej 1,5 roku   0,1 
Tryki powyżej 1,5 roku   0,12 
Jagnięta do 3,5 miesiąca   0,05 
Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku   0,08 
Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku   0,1 
Kozy 
Kozy matki powyżej 1,5 roku   0,15 
Koźlęta do 3,5 miesiąca   0,05 
Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku   0,08 
Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku   0,01 
Konie ras dużych 
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat   1,2 
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat   1 
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat   0,8 
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku   0,5 
Źrebięta do 6. miesiąca   0,3 
Konie ras małych 
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat   0,6 
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat   0,5 
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat   0,35 
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku   0,2 
Źrebięta do 6. miesiąca   0,12 

W przypadku owiec, kóz, świń ich liczbę potwierdza dokument wydany przez ARiMR. W przypadku koni wyjątkowo w tym roku wystarczy oświadczenie hodowcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.  

Stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, przy czym ustawa przewiduje dodatkową pomoc w wys. 0,54 zł /1 l do ilości ON zakupionego od 1 lutego do 31 lipca – to jednak uwarunkowane jest zgodą Komisji Europejskiej, ponieważ jest to “pomoc publiczna”, która musi być zgodna z unijnym rynkiem pomocy publicznej. 

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.