Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa – Strategia Hodowli Koni w Polsce

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 listopada rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce oraz hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Resort rolnictwa reprezentował sekretarz stanu Szymon Giżyński.

Strategia Hodowli Koni w Polsce została sporządzona w celu stworzenia szerokiej bazy do wszechstronnej dyskusji nad aktualną problematyką polskiej hodowli koni. Opisuje ona m.in. podstawowe zasady prowadzenia poszczególnych etapów pracy hodowlanej nad doskonaleniem koni, charakterystykę podstawowych trudności i mankamentów polskiej hodowli koni oraz propozycje organizacyjno-hodowlanych modyfikacji i rozwiązań w obrębie poszczególnych ras i typów koni hodowanych w naszym kraju.

W trakcie obrad dyskutowano miedzy innymi na temat podejmowanych w ostatnich latach decyzji resortu rolnictwa związanych z funkcjonowaniem państwowych stanin koni. Zdaniem części dyskutantów wpłynęły one szczególnie niekorzystnie na wyniki hodowli oraz zyski ze sprzedaży koni na aukcjach. Dotyczyło to zwłaszcza koni czystej krwi arabskiej. Odpierający te zarzuty wskazywali na liczne nieprawidłowości ujawniane w pracy stadnin i związane z tym podejrzenia dotyczące naruszenia prawa, które ich zdaniem wyrządziły znaczne szkody w hodowli koni arabskich w Polsce. Zwrócono uwagę na podejmowane środki naprawcze służące odbudowie prestiżu stadnin na arenie międzynarodowej.

Źródło: Sejm RP