Wnioski o płatności – Tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Wnioski o płatności - Tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Od 15 marca do 15 maja br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW za 2019 r. Nabór potrwa do 15 maja br. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 9 czerwca 2019 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Tak jak w roku 2018, stosowane są następujące rodzaje płatności bezpośrednich: jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, wsparcie związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do truskawek, płatność do pomidorów, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych), płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o przyznanie także płatności obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014-2020 (płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz w ramach PROW 2007-2013 (płatności kontynuacyjnej na zalesianie).

Wnioski składa się za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez internet/ewniosekplus.html.

Źródło: ARiMR