Wkład planów strategicznych WPR w wizję rozwoju obszarów wiejskich UE – badanie KE 

widok, krajobraz, lato wieś, pole
Fot. Katarzyna Szulc

Komisja Europejska opublikowała wnioski z badania dotyczącego wkładu krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej w realizację długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. W badaniu skupiono się na działaniach poza rolnictwem i leśnictwem. 

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 kraje członkowskie UE mogą pozyskać duże środki finansowe na wsparcie obszarów wiejskich poza rolnictwem i leśnictwem. WPR finansuje m.in. inwestycje w infrastrukturę, działalność Lokalnych Grup Działania (za pośrednictwem programu LEADER) czy zakładanie nowych przedsiębiorstw wiejskich. Na te cele w ramach WPR przeznaczono blisko 25 miliardów euro, co odpowiada 8% wszystkich pieniędzy przeznaczonych na obszary wiejskie. 

Komisja Europejska stwierdza, że zaledwie kilka państw członkowskich korzysta z możliwości udostępnianych w ramach WPR by wspierać usługi społeczne, parki przyrodnicze, produkcję energii odnawialne, systemu mobilności na obszarach wiejskich lub tworzenie przedsiębiorstw w sektorach pozarolniczych. Większość krajów wykorzystuje natomiast interwencje WPR koncentrujące się na współpracy mieszkańców obszarów wiejskich (w szczególności LEADER i inteligentne wioski – niemal 9 mld. euro), inwestycjach (ok. 15 mld. euro) i pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (64 mln. euro). 

Jak informuje Komisja Europejska, 19 państw uwzględniło w swoich planach strategicznych WPR koncepcję inteligentnych wsi, mającą być kluczowym instrumentem wspierania innowacji i cyfryzacji obszarów wiejskich. Dziewięć państw wykorzysta wsparcie WPR do promocji zaangażowania osób niepełnosprawnych i innych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Środki finansowe alokowane w planach strategicznych wykorzystuje się także do zwiększenia ochrony środowiska i odporności na zmiany klimatyczne -11 państw będzie wspierać inwestycje w panele słoneczne. 

Studium dotyczące wkładu planów strategicznych WPR w realizację celów długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE zostanie zaprezentowane podczas Forum Wysokiego Szczebla ds. Polityki Wiejskiej pt. „Kształtowanie przyszłości obszarów wiejskich” odbywającego się w dniach 27-29 września w Hiszpanii. Równolegle odbędzie się prezentacja dotycząca wkładu polityki spójności w wizję obszarów wiejskich. Forum Wysokiego Szczebla ds. Polityki Wiejskiej organizowane jest przez hiszpańską prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską wraz z Biurem Wsparcia Paktu Wiejskiego. Forum zgromadzi 200 uczestników i będzie skierowane przede wszystkim do decydentów i władz publicznych na szczeblu unijnym i krajowym ze wszystkich 27 państw członkowskich zaangażowanych w zarządzanie funduszami UE, obejmujących zwłaszcza wspólną politykę rolną i politykę spójności UE. 

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj