Większe zbiory – niższa jakość

Nowe dane COPA–COGECA dotyczące europejskiego sektora zbóż i roślin oleistych pokazują , że w 2017 roku mino niekorzystnych warunków pogodowych nastąpiła poprawa produkcji, ale  nadal dużym problemem pozostaje jej jakość.

– W tym roku spodziewamy się wzrostu zbiorów o 0,4% w porównaniu do roku poprzedniego, czyli produkcji na poziomie 297 mln ton. Wiele krajów doświadczyło w tym roku ekstremalnych warunków pogodowych, od mrozu po suszę. W Hiszpanii i Portugalii przez wiele miesięcy nie spadła ani kropla deszczu, natomiast w Irlandii i krajach bałtyckich rolnicy borykali się z ulewami i powodziami.

Te zmienne warunki meteorologiczne nie pozostaną bez wpływu na jakość europejskich produktów. Największe obawy dotyczą jakości upraw w północnej Europie – w Szwecji i Finlandii wciąż jeszcze nie dokończono zbiorów w związku w obfitymi deszczami. Producenci zmagają się również z niskimi cenami i wysokimi kosztami produkcji. Poza problemami związanymi ze zmianami klimatycznymi, producenci obawiają się zakazów stosowania środków ochrony roślin, takich jak glifosat, czy też zakazu stosowania środków ochrony roślin i nawozów na obszarach proekologicznych. W przyszłym roku doprowadzi to do konieczności odłogowania– mówi Max Schulman, przewodniczący grupy roboczej COPA i COGECA “Zboża”.

W ocenie COPA–COGECA mimo złych warunków pogodowych produkcja w europejskim sektorze roślin oleistych powinna wzrosnąć o 2% w stosunku do roku ubiegłego, dając wynik 32,4 milionów ton.

Produkcja rzepaku w UE wzrosła o 3,6% i wynosi 21,3 milionów ton. Jest to poziom,  jak zaznacza COPA–COGECA zapewniający europejskim hodowcom właściwe ilości paszy białkowej dla trzody. Wzrost areału rzepaku wynika z niskiej atrakcyjności ekonomicznej produkcji zbóż, a także z niskich cen. Ekstremalne warunki pogodowe wpłynęły na produkcję również w tym sektorze. Przykładem może być soja, której produkcja nie wzrosła, mimo powiększenia powierzchni jej uprawy o 5%. Susze i opady utrudniają rolnikom zasiewy, co wpłynie na zmniejszenie areału w przyszłym roku.

Dlatego,  zdaniem COPA–COGECA konieczne  jest we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim ustalenie długoterminowej strategii dla uprawy roślin białkowych na nadchodzące lata. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo żywnościowe, masę krytyczną i wkład w zrównoważony rozwój produkcji roślin białkowych.

Źródło: COPA–COGECA