Większe plony – wyższe ceny

Zdjęcie zboża

Według  szacunków Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy zbóż podstawowych (bez kukurydzy) w 2017 r. wynosi ok. 7 mln ha, a  plony będą o ok. 3% większe od uzyskanych w ubiegłym roku  i wyniosą ok. 3,9 t/ha. Tym samym zbiory zbóż podstawowych mogą wynieść 27,5 mln ton – o 8 % więcej niż w roku ubiegłym. 

Rekordowy poziom eksportu, a tym samym malejące krajowe zasoby, powodują że ceny zakupu zbóż utrzymują się na poziomie wyższym niż przed rokiem, pomimo że rosnące dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów wpływają na okresowy spadek cen – informuje resort rolnictwa

Jak ustaliliśmy  pod koniec sierpnia br. zakłady zbożowe  płaciły średnio za pszenicę konsumpcyjną 651 zł/t –  więcej  o 1,9% niż w zeszłym tygodniu, o 3,5% więcej niż przed rokiem,  żyto konsumpcyjne – 556 zł/t  – o 2,6% więcej niż w zeszłym tygodniu, o 13,6 % więcej niż przed rokiem, kukurydzę – 743 zł/t o 0,1 % więcej niż w zeszłym tygodniu i 11,8% więcej niż przed rokiem.

Źródło: MR i RW