Widmo rolniczej suszy w łódzkim

Rolnicy w łódzkim ze względu na wysokie temperatury i brak opadów obawiają się wystąpienia już trzeci raz z rzędu suszy rolniczej na terenie województwa łódzkiego.

– Brak opadów oraz wysokie temperatury, jak na styczeń i luty potęgują wystąpienie suszy rolniczej. Ciepła jesień korzystnie wpłynęła na rozwój roślin ozimych. Obecnie wysoka temperatura jak na tę porę roku sprawiła, że rośliny znajdują się w okresie wegetacji, a nagła zmiana warunków atmosferycznych może stanowić dla nich duże niebezpieczeństwo. Sprzyja to również wystąpieniu chorób grzybowych – mówi Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Zdaniem samorządu rolniczego sytuacja ta wymaga podjęcia długofalowych działań między innymi poprzez zagospodarowanie wód powierzchniowych oraz gromadzenie wód na wypadek suszy.

Źródło: IRWŁ

Opracował: Krzesimir Drozd