Ważne dla producentów mleka

Krowy w oborze

W związku z wykorzystaniem pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska, dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia, określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762.

Ogłoszenie przez Komisję Europejską współczynnika przydziału oznacza jednocześnie, że składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest możliwe.

Zatem terminy określone w art. 2 RDK (UE) 2016/1612 dla pozostałych okresów ograniczenia, tj.:9 listopada 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do trzeciego okresu ograniczenia dostaw mleka, 7 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 w odniesieniu do czwartego okresu ograniczenia dostaw mleka, nie mają już zastosowania. – informuje Agencja rynku Rolnego.

Źródło: ARR