W obronie pszczół

Pod hasłem “Pszczoły przetrwają gdy kwiaty zapylają” Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych  wspólnie z: Polskim Związkiem Pszczelarskim i Stowarzyszeniem Pszczelarzy Polskich POLANKA.  w dniach od 09 do 16 września 2017 roku organizuje rajd promujący polskie pszczelarstwo, produkty pszczele i ochronę środowiska.

Działanie zorganizowane będzie przy użyciu trzynastu dwuosobowych załóg które w Fiatach 126 p na trasie: Kraków, Stróże, Biszcza, Kozaki, Lublin, Pszczela Wola, Siedlce, Żelków, Warszawa, Olsztyn, Gryźliny, Dzierzgoń, Elbląg, Pszczółki, Gdańsk, Darłowo, Koszalin, – uczestniczyć będą w szeregu eventach mających na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat problemów pszczelarstwa, by przez te działania zwiększyć świadomość polskiego konsumenta miodu – informuje Piotr Mrówka, komandor rajdu.

Działania lokalne na trasie przejazdu organizowane będą przez organizacje pszczelarskie, lokalne gospodarstwa pszczelarskie przy współudziale miejscowych władz, szkół i uczelni. Samochody opisane będą tekstami głoszącymi ochronę pszczół, ochronę środowiska naturalnego i zachęcającymi do zakupu produktów pszczelich. Załogi samochodów reprezentować będą trzy główne polskie organizacje pszczelarskie o zasięgu ogólnokrajowym a także Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W organizowanych eventach uczestniczyć będą dzieci szkolne i młodzież a także lokalne społeczeństwo. Relacje bieżące z przebiegu rajdu publikowane będą w Internecie na stronach organizatorów i współorganizatorów – dodaje Mrówka.

Źródło: Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych