Ustawa o ochronie prawnej roślin – po senackich poprawkach

1 czerwca w drugim dniu 42 posiedzenia Senatu RP wyższa izba naszego Parlamentu wprowadziła 2 poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Jedna z nich ma na celu zwolnienie rolników i organizacje rolników z obowiązku informowania o materiale siewnym pozyskanym z własnej uprawy. Nowe przepisy regulują współpracę między hodowcami roślin a rolnikami w zakresie pobierania opłat od rozmnożeń własnych (opłaty od wysiewania ziaren w kolejnych latach).

Hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie. Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego pobierania opłat przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.

Źródło: Senat RP