Ułatwić nabycie praw do emerytury rolniczej

Zdaniem Izby Rolniczej województwa Łódzkiego konieczne jest wprowadzenie w trybie pilnym zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podleganiu ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS – od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej.

Wielu ubezpieczonych legitymuje się mieszanymi okresami ubezpieczenia w ZUS i KRUS. Część ZUS-owska wypłacana jest w postaci emerytury kapitałowej, część KRUS-owska jako emerytura rolnicza. Jednak wiele osób nie spełnia prawa do emerytury rolniczej przez brak wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS – informuje IRWŁ

Źródło: IRWŁ