Z udziałem Copa – Cogeca

Copa i Cogeca wzięły w tym miesiącu udział w posiedzeniu komitetu wykonawczego nowego unijnego Komitetu Doradczego ds. Akwakultury (AAC), który ma na celu zwrócenie większej uwagi na sektor akwakultury w UE i zapewnienie jego zrównoważonego rozwoju.

Głównym celem AAC jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju unijnego sektora akwakultury. Copa i Cogeca, wraz z innymi 50 członkami z całej UE, zaangażowanymi w różne branże akwakultury, w tym z producentami paszy, przetwórcami i przedstawicielami sektora usług, grup konsumenckich i innych grup interesów, będą pracować nad zaleceniami AAC, które zostaną przekazane instytucjom UE, państwom członkowskim i innym stronom zainteresowanym – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca

AAC rozpoczął oficjalną działalność w maju, kiedy to odbyło się pierwsze walne zgromadzenie. W ramach Komitetu działają trzy podgrupy: ds. ryb, skorupiaków i spraw ogólnych. Copa i Cogeca ma przedstawicieli w grupach roboczych, komitecie wykonawczym i walnym zgromadzeniu. Przedstawiciele Copa i Cogeca przy komitecie wykonawczym to wiceprzewodniczący grupy roboczej „Ryby”, pan Pier Antonio Salvador z włoskiej organizacji Confagricoltura API oraz pan Bernhard Feneis z niemieckiej DBV. Komitet wykonawczy, odpowiedzialny za zarządzanie AAC, spotkał się po raz pierwszy w tym miesiącu, by zatwierdzić budżet, który zostanie przyjęty przez drugie walne zgromadzenie, które zbierze się w Paryżu w grudniu.

Źródło: Copa – Cogeca