fbpx

Ubezpieczenie w KRUS a prowadzenie działalności gospodarczej – obowiązujące regulacje prawne

Ostatnio dużo kontrowersji wzbudziła informacja podana przez Rzeczpospolitą, wg której od przyszłego roku rolnicy prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą mieliby podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS. Dziś przypominamy, jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie obecnie.

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

Samasz loteria - baner

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu . Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub  współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1).  Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Czytaj także: Od przyszłego roku część rolników będzie musiała przejść na ZUS?

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt 2).

Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota  należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Czytaj także: Ardanowski oczekuje od rządu wyjaśnień w sprawie zmian w KRUS

Jeśli kwota tego podatku przekroczy “roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Osoba ubezpieczona powinna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest to – w rozumieniu ustawy – pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem:

 1. wspólników spółek prawa handlowego,
 2. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu:
 • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:

 • wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu,
 • zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

– Przez rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej  rozumie się tylko tego rolnika lub jego domownika, który w stosunku do osoby prowadzącej taką działalność (zgodnie w przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych) jest: małżonkiem, dzieckiem własnym lub dzieckiem przysposobionym, dzieckiem drugiego małżonka, matką, ojcem, macochą, ojczymem lub osobą przysposabiającą, i pozostaje z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło: KRUS

Baner Bayer Roundup
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie

5 KOMENTARZE

 1. Prawdziwy rolnik który żyje z rolnictwa i działalności ściśle zwiazanej z rolnictwem powinien płacić KRUS , przecież nie każdy ma na tyle hektarów żeby można było z tego wyżyć,ale najbardziej wkurza mnie to i chyba większość z was też ,że są takie cwaniaki którzy mają hektar przeliczeniowych i wielce płacą KRUS , nie jeden nawet nie wie gdzie to jego pole leży ,albo dogaduje się z kimś kto mu tym polem się zajmuje nawet za darmo , żeby tylko mógł płacić KRUS chociaż jego działalność nie ma nic wspólnego z rolnictwem , niektórzy mają nawet większe firmy zatrudniające pracowników ale szef płaci KRUS i się śmieje z zusowców , nakazał bym tym psełdo rolnikom opłacanie ZUSu i wyrównanie przez te wszystkie lata ich działalności

  • Jezeli jest ustawa, ze rolnik moze prowadzic dzialalnosc gospodarczą nie związaną z rolnictwem, to w czym problem??
   Dlaczego rolnik ma sie ograniczac do jednego biznesu a zusowcy maja po kilka roznych biznesow?
   Rolnik prowadzacy male gospodarstwo bez dodatkowych dochodow nie utrzyma sie.
   Chyba lepiej ze , odprowadza podatek z tego tytulu , niz jakby mial nic nie odprowadzac.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.