Trzeba pomóc producentom drobiu – List posłów do Parlamentu Europejskiego do komisarza Wojciechowskiego

Szanowny Pan
Komisarz ds. Rolnictwa
Janusz Wojciechowski

Bruksela, 5 czerwca 2020 r.

Szanowny Panie Komisarzu,

Większość krajów Unii stopniowo odmraża swoje gospodarki i zaczyna odbudowę po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Choć Komisja Europejska wprowadziła pewne środki pomocy w rolnictwie i wydawałoby się, że najtrudniejszy okres jest już za nami, wciąż są takie sektory, które znalazły się w krytycznej sytuacji, jednak pomocy nie otrzymały.

Z pewnością zdaje sobie Pan sprawę z trudnego położenia sektora drobiu w Polsce, która jest pierwszym producentem w UE. Zamknięcie sektora hotelarskiego i gastronomicznego (HORECA) i problemy z transportem wpłynęły na wszystkie branże, jednak specyfiką sektora drobiu jest bardzo krótki cykl produkcyjny, w którym każdy dzień zwłoki w odbiorze brojlerów kurzych skutkuje problemami z dobrostanem zwierząt czy utratą ważności badań wymaganych dla celów uboju. Ograniczenie czy nawet całkowite zamknięcie rynków zbytu drobiu spowodowało, że z wylęgarni nie były odbierane pisklęta jednodniowe, co rzutowało z kolei na kolejny etap łańcucha: stada reprodukcyjne. Kury wciąż znosiły jaja, ale nie było na nie popytu.

W tej sytuacji najbardziej ucierpieli hodowcy drobiu, którzy zanotowali ogromne straty, nierzadko stając na krawędzi bankructwa. W okresie kryzysu cena tuszki spadła w UE o ok. 7% w porównaniu do roku 2019, a w Polsce zanotowano spadek aż o 40%. Choć obecnie ceny tuszki idą nieznacznie w górę, hodowcy wciąż zgłaszają się do posłów do Parlamentu Europejskiego, sygnalizując im swoje straty poniesione przez ostatnie trzy miesiące.
Sektor mierzy się ponadto z wciąż trwającymi utrudnieniami w dostawach komponentów paszowych oraz perspektywą suszy, przez co znacznie wzrastają ceny paszy, które stanowią 70% kosztów odchowu drobiu rzeźnego. Mimo pewnych działań podjętych przez Komisję,
mięso spoza UE wciąż jest importowane na tutejsze rynki. Te czynniki znacznie osłabiają
pozycję hodowców drobiu i ich konkurencyjność wobec podmiotów z krajów trzecich. Wierzymy, że nie jest jeszcze za późno, by uruchomić środki pomocy dla tego sektora.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o skorzystanie z możliwości, jakie dają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671, ze zm.), w tym przede wszystkim art. 219, 221 oraz 222, m.in. poprzez uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie przyznane przez Komisję wielu sektorom rolnym i prosimy o ponowne rozważenie wprowadzenia środków pomocy dla sektora drobiu.

Z wyrazami szacunku, posłowie do Parlamentu Europejskiego:

Krzysztof Jurgiel
Anna Fotyga
Patryk Jaki
Izabela Kloc
Elżbieta Kruk
Zbigniew Kuźmiuk
Beata Mazurek
Andżelika Możdżanowska
Elżbieta Rafalska
Beata Szydło
Dominik Tarczyński
Grzegorz Tobiszowski
Witold Waszczykowski
Jadwiga Wiśniewska
Anna Zalewska
Kosma Złotowski

Źródło: EKR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności