W trosce o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Podlaska Izba Rolnicza  wnioskuje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną wypadkom komunikacyjnym  z udziałem zwierząt, głównie łosi i poprawią bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Droga Krajowa 61 i Droga Krajowa 62  to ważne szlaki komunikacyjne , prowadzące ruch turystyczny w kierunku Mazur  i północnego Podlasia. Ponadto droga krajowa nr 65 łączy granice państwa ze wschodnimi sąsiadami: Rosją i Białorusią. Są to trasy o dużym natężeniu ruchu, zwłaszcza w okresie letnim. W ostatnim czasie coraz częściej na odcinku Białystok – Ełk  oraz w okolicach Rajgrodu dochodzi do wypadków  drogowych  spowodowanych gwałtownym wtargnięciem  zwierzyny na jezdnię , co stanowi duże zagrożenie dla kierowców.

Dlatego też wnioskujemy  o podjęcie działań, które poprawiłyby bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających i wyznaczonych przejść dla zwierząt oraz o wycięcie drzew rosnących  w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Zastosowanie szerokiego pasa wolnej przestrzeni pomiędzy lasem a jezdnią spowoduje lepszą widoczność i łatwiejszą  reakcję użytkowników dróg w przypadku nagłego wybiegnięcia zwierzęcia z lasu – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Źródło: PIR