Spożywamy więcej mleka i jego przetworów

Poprawa jakości mleka, uatrakcyjnienie krajowej oferty asortymentowej produktów oraz wzrost dochodów ludności w kraju spowodowały,  że w szybkim tempie rośnie popyt konsumencki na wysoko przetworzone artykuły mleczarskie dobrej jakości. Obecnie polski przemysł przetwórczy dorównuje pod względem nowoczesności europejskim liderom. Z roku na rok poszerzana jest gama asortymentowa, a wytworzone z polskiego mleka produkty nie ustępują jakością światowym.

– W 2017 r. bilansowa konsumpcja mleka (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na masło) prawdopodobnie ukształtowała się na poziomie 221 litrów na mieszkańca i była aż o 48 litry (o 28%) większa niż w 2005 r., kiedy to była najniższa od momentu transformacji – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W 2018 r. wraz z przewidywanym wyhamowaniem wzrostowej tendencji cen artykułów mleczarskich bilansowe spożycie mleka może wzrosnąć.

Źródło: KOWR