Samorząd rolniczy zaprasza

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” zamierza zorganizować 4 konferencje pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”.

Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich – informuje KRIR.

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę: 1. Ewolucja WPR – ważniejsze etapy rozwoju WPR, 2. WPR na lata 2014-2020, 3. Przegląd najważniejszych propozycji zmian WPR w perspektywie 2020+.

Konferencje odbędą się:

  • 12.10.2017 – Hotel Restauracja „Chata za Wsią”, ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice
  • 23.10.2017 – Kompleks „Perła” Wiesław Stelmachowski, Al. Piłsudskiego 127, Łomża
  • 25.10.2017 – Gorzów Wielkopolski, Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • 27.10.2017 – PODR w Boguchwale, Tkaczowa 146.

Źródło: KRIR