Rolnicy postulują o obniżenie wieku emerytalnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 lat i dla mężczyzn do 60 lat.

Jak podkreśla samorząd rolniczy praca w rolnictwie wymaga ciągłej dyspozycji. Zarówno kobiety jak i mężczyźni pracujący w gospodarstwie wykonują swoje obowiązki stale, nie mają urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, czy wychowawczych.

Zdaniem KRIR podniesienie wieku emerytalnego spowodowało, że później są przekazywane gospodarstwa rolne dzieciom rolników. W rezultacie wielu młodych ludzi nie chce czekać i rezygnują z uprawy ziemi.

Dlatego w ocenie izb rolniczych zasadne jest przywrócenie wcześniejszych emerytur, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania gospodarstw rolnych.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd