Resort rolnictwa proponuje: zamiast cen minimalnych skracanie łańcucha dostaw

Krajowa Rada Izb Rolniczych po raz kolejny już apeluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenia cen minimalnych na produkty rolne. Problem ten dotyczy szczególnie rynku owoców miękkich.

Resort rolnictwa odpowiada, że obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych lub prawnych mających na celu ustalania przez administrację rządową cen skupu produktów rolnych.

– W Ministerstwie podjęto próbę zdefiniowania ceny referencyjnej na produkty rolne, poniżej której zakup mógłby być potraktowany jako nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, który był przedmiotem notyfikacji do Komisji Europejskiej. W opinii szczegółowej z dnia 4 października 2019 r. Komisja Europejska podkreśliła, że zgodnie z art. 168 ust. 6 rozporządzenia 1308/2013 wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym elementy obejmujące cenę do zapłaty za dostawę, są swobodnie negocjowane między stronami. W związku z tym nie jest dopuszczalne ustalanie cen przez władze krajowe. W świetle negatywnej opinii Komisji Europejskiej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego procedowania projektu ustawy –  informuje MRiRW.

Według resortu rolnictwa szansą na poprawę sytuacji rynkowej dla producentów owoców, w tym owoców miękkich, borykających się z problemem niskich cen, jak również ze zbytem swoich produktów, jest zrzeszanie się rolników w organizacje producentów oraz skracanie łańcucha dostaw poprzez rozwijanie rolniczej sprzedaży detalicznej i wspieranie rozwoju rynków lokalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności