Resort rolnictwa chce uregulować zawartość i ochronę nalewek

Fot. Pixabay

Obecnie obowiązujące przepisy w odniesieniu do napojów alkoholowych nie określają warunków, na jakich możliwe jest stosowanie w oznakowaniu produktu określenia „nalewka”. Resort rolnictwa chce to zmienić, jak również uregulować co może wchodzić w jej skład.

W obecnie obowiązujących przepisach krajowych dotyczących znakowania środków spożywczych. jak i unijnych dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, brak jest jednoznacznego wskazania co rozumie się pod pojęciem „napój alkoholowy”. Ponadto, w odniesieniu do napojów alkoholowych, obecnie obowiązujące przepisy nie określają warunków na jakich możliwe jest stosowanie w oznakowaniu produktu określenia „nalewka”.

W przypadku środków spożywczych, które są oferowane do sprzedaży konsumentowi lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania obecnie obowiązujące przepisy określają obowiązek podania wykazu składników zgodnie z art. 18 – 20 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przepisy te nie odwołują się do zwolnienia z obowiązku podawania wykazu składników dla przewidzianego dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowych. Powoduje to niepewność, czy należy podać wykaz składników takich napojów np. na etapie sprzedaży takich produktów w gastronomii. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) określa szereg informacji obowiązkowych do wskazania w odniesieniu środków spożywczych oferowane do sprzedaży konsumentowi lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania, lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży. W przepisach tych brak jest jednak doprecyzowania obowiązku podawania rzeczywistej zawartości alkoholu dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowych. Powoduje to, że konsument nie może dokonać świadomego wyboru napoju np. w restauracji, pubie, barze. Brak informacji o zawartości alkoholu w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowych oferowanych do sprzedaży w gastronomii stanowi utrudnienie w wyborze produktu przez konsumenta.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Przewiduje on zniesienie obowiązku podawania informacji o wykazie składników dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowych, które są oferowane do sprzedaży konsumentowi lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży. Aby konsument był rzetelnie informowany o produkcie projektowane rozporządzenie wprowadza obowiązek podawania zawartości alkoholu dla produktów oferowanych do sprzedaży konsumentowi lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży. Dzięki temu konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru spośród napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 % objętościowych np. w restauracji, pubie.

Zmiany dotyczące nalewek

Projekt rozporządzenia precyzuje na jakich warunkach można umieścić w oznakowaniu napoju spirytusowego określenie „nalewka”. Z uwagi na tradycyjne praktyki produkcyjne, stosowane przy wyrobie nalewek, projekt rozporządzenia wyklucza możliwość barwienia, aromatyzowania czy też dodatku soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych oraz wyrobów winiarskich, w tym win, win owocowych, cydrów czy miodów pitnych. Ze względu na różne okresy maceracji poszczególnych składników projekt rozporządzenia określa minimalny czas maceracji stosowany dla składników, który uwzględnia specyfikę surowców takich jak skórki cytryn, skórki pomarańczy, pędy sosny czy płatki jaśminu, które wymagają krótkiej maceracji. Ma to na celu ochronę renomy nalewek, które są wytwarzane zarówno w celach komercyjnych, jak i na potrzeby domowe.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj