Samoregulacja na rynku europejskich alkoholi

Europejskie stowarzyszenia reprezentujące sektor napojów alkoholowych przedstawiły 12 marca w Brukseli europejskiemu komisarzowi ds. zdrowia V. Andriukaitisowi propozycję dokumentu samoregulującego w zakresie przekazywania konsumentom jasnych informacji o składnikach i wartościach odżywczych napojów alkoholowych. Sektor wina prowadził prace nad konstruktywnym podejściem do tego wyzwania i zobowiązuje się do zaprezentowania ambitnego i nowoczesnego podejścia do kwestii odpowiedniego dostarczania konsumentom niezbędnych informacji.

Europejski sektor wina, reprezentowany przez CEEV, CEVI, Copa i Cogeca oraz EFOW, podjął wyzwanie samoregulacji i przedstawił komisarzowi Andriukaitisowi innowacyjną i dynamiczną propozycję.

W związku ze specyfiką zarówno produktu, jak i sektora, europejski sektora wina proponuje nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli sprostać podwójnemu wyzwaniu: z jednej strony pozwala odpowiednio przekazywać konsumentom informacje o produkcie, z drugiej natomiast jest możliwe do wprowadzenia dla wszystkich podmiotów działających w obrębie tego sektora.

– Staramy się sprostać wymaganiom konsumentów. Europejski sektor wina nie ma nic do ukrycia. Jesteśmy dumni z naszych produktów wysokiej jakości oraz z rygorystycznych praktyk enologicznych. Rozwiązanie, które dziś proponujemy, ma służyć utrzymaniu naszej relacji z konsumentem opartej na zaufaniu. Sektor podejmuje się stosowania metody, która zgodnie z prawem unijnym, pozwala na wskazanie, czy to na butelce czy online, liczby kalorii w przeliczeniu na 100 ml oraz składników produktu – wyjaśnia Bernard Farges, prezes EFOW.

– W przeciwieństwie  do sytuacji innych produktów rolno-spożywczych, nasza propozycja opiera się na naturze wina, które jest produktem nieustannie ewoluującym. Wina nie produkuje się według konkretnego przepisu. Nie jest ono standardowym produktem przemysłowym. Proces produkcji wina musi być nieustannie dostosowywany, aby produkt finalny był możliwie jak najlepszy. Propozycja, którą dziś przedstawiamy, uwzględnia wszystkie te aspekty – dodaje Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca ds. wina.

– Nasz sektor jest wysoce rozdrobniony i opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim podmiotom równych warunków jeżeli chodzi o informowanie konsumentów. Proponowane przez nas środki zapewnią konsumentom łatwy dostęp do informacji dotyczących składników i wartości odżywczych naszych win – podkreśla Thomas Montagne, prezes CEVI.

– Komisja Europejska przyjmie do wiadomości postępy dokonane w przeciągu niecałego roku dzięki pracy naszego sektora i poprze naszą propozycję. Mamy nadzieję, że rozważony zostanie pomysł przekształcenia jej w prawo unijne. Pozwoliłoby to na zachowanie jednolitego rynku oraz na wprowadzenie jednakowych zasad dla wszystkich win produkowanych zarówno w UE, jak i w krajach trzecich – podsumowuje Jean-Marie Barillère, prezes CEEV.

Europejski Komitet Przedsiębiorstw Winiarskich (CEEV, www.ceev.eu) jest organem reprezentującym unijny przemysł i handel winem. Łączy 23 krajowe organizacje zrzeszające producentów wszelkich rodzajów wina: win smakowych, musujących, likierowych i innych. Jej członkowie odpowiadają za produkcję ogromnej większości jakościowych europejskich win, zarówno z, jak i bez oznaczenia geograficznego.

Europejska Konfederacja Niezależnych Plantatorów winorośli, (CEVI, www.cevi-eciw.eu)  promuje rolę niezależnych producentów wina w Europie.

EFOW, Europejska Federacja Wina o określonej nazwie pochodzenia (www.efow.eu), to organizacja z siedzibą w Brukseli, reprezentująca CHNP i CHOG w europejskich i międzynarodowych instytucjach. Aktywnie promuje ideę oznaczeń geograficznych.

Źródło: Copa – Cogeca